Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Zala megye képes leírás - Megyék, megye.tlap.hu
részletek »

Zala megye - Megyék, megye.tlap.hu

Képes leírás

Itt vagy: megyek.tlap.hu » Zala megye
Keresés
Találatok száma - 8 db
Deák Ferenc Megyei Könyvtár

Deák Ferenc Megyei Könyvtár

Zalaegerszeg legszebb terén, a régi vármegyeháza előtt áll Deák Ferenc szobra. A nagy politikus itt kezdte közéleti pályafutását; ennek emlékére emelte a szobrot a vármegye közönsége 1879-ben , halála után három esztendővel, s 109 évvel később róla nevezték el a megye legnagyobb közkönyvtárát is. Az intézmény jogelődjét, a zalaegerszegi körzeti könyvtárat 1950-ben hozták létre, és 1952-től működik megyei könyvtárként. Az 1967-ben emelt épületet amely a tér nyugati oldalán áll, elválasztva egymástól az árnyas ligetet és a nyüzsgő piacteret. 1992-95 között felújították és átalakították, hogy harmonikusan illeszkedjen a történelmi környezetbe. A rekonstrukciónak köszönhetően a kötészetet kivéve minden szolgáltatás egy helyen, az épület falai között vehető igénybe. Zala megyében először a XIX. század első felében próbálkoztak közkönyvtár alapításával, Skublics Károly földbirtokos adományára támaszkodva. Ez a gyűjtemény ma a Zala Megyei Levéltárban található; az ötven esztendővel ezelőtt 15 ezer kötettel alapított újabb könyvtár ma mintegy 250 ezer dokumentumával áll az olvasók rendelkezésére. Az állomány döntő többségét ma is a könyvek teszik ki, melyben a nagy értékű muzeális példányok éppúgy megtalálhatók, mint a fontos helyismereti kiadványok, vagy a legújabb közgazdasági szakirodalom...

Zala megye idegenforgalmi értékei

Zala megye idegenforgalmi értékei

Ez a közlési mód nem ad lehetőséget minden részlet ismertetésére. A cél csak egy átfogó tájékoztatás lehet, jószerével egy vonzerőleltár, hogy elsődleges információkkal szolgáljon az idelátogatóknak és az érdeklődőknek. Bővebb információkért egyrészt az utazási illetve a tourinform irodákhoz, másrészt az útikönyvekhez fordulhat az érdeklődő, melyeket jelen összeállítás készítője is haszonnal forgatott...

Zala megye információs portál

Zala megye információs portál

Zala megye Magyarország délnyugati részén 3784 km-en fekszik a dombos, erdős, vízjárta völgyekkel átszeldelt Zala megye. A jellegzetes, erdőkkel borított zalai táj évmilliókig tartó, hosszú és bonyolult geológiai folyamatok eredményeként jött létre. A rendkívül aktív vulkáni tevékenység nyomán nyerte el mai formáját a Keszthelyi-hegység, Rezi és Tátika vulkáni kúpja. Az itteni kőzetekben három értékes természeti erőforrás alakult ki és halmozódott fel: a kőolaj, a földgáz és a turizmusban manapság egyre nagyobb szerephez jutó meleg víz. A különböző tájegységek találkozásánál fekvő Zala megye felszíne sehol sem különül el markánsan a szomszédos tájaktól. A megye nagy része a nyugat-dunántúli peremvidékhez sorolt Zalai dombsághoz tartozik, északon egy keskeny sáv áthúzódik a Vasi-hegyhátra, illetve délen a Dunántúli dombvidékre, a Keszthelyi hegység pedig a Dunántúli-középhegység része. A történelmi Zala vármegye mai területénél jóval nagyobb volt. A kelet - nyugat irányban elnyúló történelmi vármegye mai területén kívül magába foglalta a Balaton - felvidéket Balatonfüredig, Felsőörsig, és nyugaton hozzá tartozott az 1920-as trianoni békeszerződéssel a Szerb-Horvát-Szlovén Királysághoz csatolt Lendva (Lendava), Csáktornya Cakovec) környéke és a Muraköz is...

Megyék, megye magazin hírek
Hálaadó istentisztelet a felújított debreceni Református Nagytemplomban
Hálaadó istentisztelet a felújított... Szent István óta nem épült annyi új templom, illetve nem újult meg annyi templom az országban, mint 1998 és 2002 között, illetve 2010 óta - mondta az emberi erőforrások minisztere a megújult debreceni Református Nagytemplomban tartott hálaadó istentiszteleten vasárnap. Balog Zoltán szerint még nem fordult elő, hogy az Európai Unió támogatott volna egy "Menjetek be kapuin...
Több mint két és fél milliárd jut városfejlesztésre idén Nyíregyházán
Több mint két és fél milliárd jut... Ebben az évben csaknem 2,6 milliárd forintot költ városfejlesztési feladatokra a...
Az értelmileg sérült gyermekek együttnevelése
Az értelmileg sérült gyermekek... Szülői fórum és kézműves délután várja az érdeklődőket május 16-án a...
Zala Megyei Kórház

Zala Megyei Kórház

Zala megye egyik legnagyobb intézménye az alapításának 150 éves évfordulóját 1998-ban ünneplő Zala Megyei Kórház, melynek tulajdonosa a Zala Megyei Önkormányzat.A Zala Megyei Kórház közvetlen betegellátási területe Zalaegerszeg és környéke, illetve Lenti és környéke, ezáltal ellátási körzetünkhöz a megye lakosságának 42%-a tartozik, azonban a megyei kórház jellegből adódóan szükség szerint az egész megyéből, illetve a megye határain túlról is fogadjuk a betegeket. 1.700 munkatársunk segítségével a 20 fekvőbeteg osztályon 1.270 ággyal évente 37.000, a több mint 100 szakrendelésen pedig 1 millió esetet látunk el. A gyógyító munkát 11 központi diagnosztikai, terápiás, valamint központi ellátást nyújtó osztály segíti. A gyógyító osztályaink tevékenységi köre a megyei kórház jellegéből adódóan sokrétű. A hagyományos orvosi szakmákon (belgyógyászati, sebészeti, neurológiai, pszichiátriai, nőgyógyászati, gyerekosztály stb.) kívül számtalan olyan területet is kiemelhetünk, amely nem tartozik egy átlagos kórház profiljába. Így megemlíthetjük az ortopédiát, a szájsebészetet, a szemészetet, a STROKE Centrumot, a gyermekintenzív részleget, s nem utolsó sorban a szívsebészetet, mely országos szinten is kiemelkedő...

Zala Megyei Levéltár

Zala Megyei Levéltár

A Zala Megyei Levéltár igazgatási feladatokat is ellátó tudományos intézmény, amelynek fenntartója a Zala Megyei Önkormányzat. Jogállását és feladatkörét alapvetően a közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló - többször módosított - 1995. évi LXVI. törvény., a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv., a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. tv., valamint a 10/2002. NKÖM rendelet passzusai határozzák meg. A levéltár - mint területi általános levéltár - illetékességi körébe tartozik a fenntartó önkormányzat testületeinek, hivatalainak és intézményeinek, valamint ezek jogelődeinek levéltári anyaga, továbbá Zala megye - illetve a történeti Zala vármegye - területén keletkezett minden olyan levéltári anyag, amely nem tartozik más levéltár illetékességi körébe. A levéltár legfontosabb alapfeladata a már raktáraiban lévő iratanyag lehető leggondosabb megőrzése mellett 15 év után átvenni az illetékességi körébe tartozó iratképző szervek nem selejtezhető köziratait.

Zala Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézet

Zala Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézet

Zala Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézet honlapja. Képzési kínálatunkat folyamatosan frissítjük, szükség szerint bővítjük, ezért kérjük, hogy kiadványunk változásait kísérjék figyelemmel honlapunkon!

Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

Az 1990-ben alapított Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány közhasznú alapítvány, független szervezet, amely a Kormány gazdaságfejlesztési stratégiájának, kis- és középvállalkozások fejlesztését célzó munkaprogramjának programmegvalósító intézményeként tevékenykedik. Az Alapítvány olyan szolgáltató szervezet, amelynek fő feladata a hazai kis- és középvállalkozásoknak nyújtott szolgáltatásain keresztül e társadalom-, illetve gazdaságpolitikai értelemben egyaránt kiemelkedő jelentőségű csoport fejlődésének előmozdítása. A szolgáltatások köre kiterjed mind az induló mikro vállalkozások, mind a gazdasági és piaci megerősödésre képes kis- és középvállal-kozások segítésére.

Zala Megyi Természetbarát Szövetség

Zala Megyi Természetbarát Szövetség

A Szövetség Zala megyében működő természetjáró (turista) tevékenységet folytató társadalmi szervezetek, egyesületek önkéntes tömörülésen alapuló szervezete. Alapszabályban megfogalmazott alapvető célunk a rendszeres természetjárás (túrázás) útján elősegíteni az egészséges életmódra való nevelést, a természet- és környezetvédő szemlélet kialakulását. Miközben bemutatjuk a megye és az ország tájegységeit, megismertetjük azok természeti, néprajzi szépségeit, történelmi nevezetességeit is. Céljaink megvalósítását törvényesen elismert módon gyalogos kerékpáros, vízi, barlangász, hegymászó szakágakban kiemelkedően közhasznú tevékenységként végezzük. Részt veszünk a Természetvédelemi Szolgálat munkájában. Ezen kívül társadalmi munkában (térítés mentesen) természetjáró létesítmények működtetésével, karbantartásával, turista utak gondozásával is foglalkozunk. Zala megye területén 1266 km jelzett turistaút található. Igény esetén térítésmentesen szálláshely információval is szolgálunk. Működésünket az évenként elkészített egyesületekkel egyeztetett eseménynaptár alapján végezzük. Az egyesületek önálló túraterveket készítenek. Rendezvényeink, túráink nyitottak, azokon tagjainkkal együtt bárki részt vehet. Részletes információt a lebonyolító szervezettől lehet kérni.

Tuti menü