Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Vas megye képes leírás - Megyék, megye.tlap.hu
részletek »

Vas megye - Megyék, megye.tlap.hu

Képes leírás

Itt vagy: megyek.tlap.hu » Vas megye
Keresés
Találatok száma - 8 db
Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ honlapja. Az oldal főbb témakörei: állásajánlatok, önéletrajz felvitel, feliratkozás álláskeresőként, álláskeresők nyilvántartása, támogatása, humán szolgáltatások és képzés.

Vas Megyei Ifjúsági honlap

Vas Megyei Ifjúsági honlap

Filozófia: A fiatalok szükségleteihez, igényeihez és időmérlegéhez igazodva segíteni őket a társadalmi folyamatok megértésében, abban hogy megtalálják a nekik megfelelő helyet a társadalomban és annak aktív, hasznos tagjaivá váljanak. Továbbá segíteni azt, hogy a fiatalok személyes fejlődésük lehetőségeiről tájékozottak legyenek, felelősséget vállalhassanak önmagukért és kialakíthassák autonómiájukat. Általános célok: Vas megyében és Szombathely Megyei Jogú Városában élő, tevékenykedő, tanulmányait folytató, dolgozó, szabadidejét eltöltő fiatalokat, illetve közösségeiket segíteni abban, hogy: megismerjék jogaikat, kötelezettségeiket és a körülöttük lévő intézményrendszereket, tanuljanak meg élni lehetőségeikkel, életüket teljesebbé tegyék, személyiségük érettebbé váljon, megoldást találjanak a mindennapi életük során felmerülő problémáikra, életkorukból és élethelyzetükből adódó esetleges hátrányaikat csökkentsék, esélyegyenlőségük megteremtődjön.

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Az emberiséget történelme során folyamatosan fenyegették a különböző katasztrófák, veszélyhelyzetek és az olyan erőszakos cselekmények is, mint az ellenségeskedések és a háborúk. Az emberi életre, a környezetre és az anyagi javakra kiható kockázatok kezelésére később kialakultak azok elhárítására, a veszteségek csökkentésére hivatott szervezeti rendszerek és szolgálatok. A Magyar Köztársaságban a katasztrófavédelmi szervezet olyan intézmény, amely a tűz- és baleseteknél, katasztrófahelyzetekben és más, korunkat jellemző veszélyhelyzetekben az állampolgárok és javaik védelme érdekében fellép, és a társadalom legszélesebb körének bevonásával végzi elhivatott feladatát. Magyarországnak történelme során számos környezeti és emberi eredetű katasztrófával kellett megküzdenie, s ezek jelentős veszteségeket, károkat is okoztak. Az azonban tényszerű adat, hogy - legyen az árvíz vagy háború - a veszteségek csökkenthetőek voltak a jól felkészült szervezetek tevékenységével. A magyar katasztrófavédelem ezt a jó felkészültséget örökölte és viszi tovább, amelyben összegződnek a tűzoltóság és a polgári védelem több évtizedes tapasztalatai és gyakorlottságai. A folyamatos fejlesztés egyértelmű követelmény, hiszen a kihívások változása, a kockázati tényezők bonyolultsága ezt követeli meg az állampolgárok azonos szintű védelmének biztosítása érdekében...

Megyék, megye magazin hírek
Hálaadó istentisztelet a felújított debreceni Református Nagytemplomban
Hálaadó istentisztelet a felújított... Szent István óta nem épült annyi új templom, illetve nem újult meg annyi templom az országban, mint 1998 és 2002 között, illetve 2010 óta - mondta az emberi erőforrások minisztere a megújult debreceni Református Nagytemplomban tartott hálaadó istentiszteleten vasárnap. Balog Zoltán szerint még nem fordult elő, hogy az Európai Unió támogatott volna egy "Menjetek be kapuin...
Több mint két és fél milliárd jut városfejlesztésre idén Nyíregyházán
Több mint két és fél milliárd jut... Ebben az évben csaknem 2,6 milliárd forintot költ városfejlesztési feladatokra a...
Az értelmileg sérült gyermekek együttnevelése
Az értelmileg sérült gyermekek... Szülői fórum és kézműves délután várja az érdeklődőket május 16-án a...
Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Magyarországon a kereskedelmi és iparkamarák létrehozásáról első ízben az 1850 III.18-án kelt királyi pátens rendelkezett. Az első magyar kamarai törvény 1868-ban jelent meg és 1934-ig volt érvényben. Ez a törvény már kötelező tagsággal kiterjedt a magyar állam minden kereskedőjére, iparosára, kereskedelmi és iparvállalatára. A második világháború után egy kormányrendelet a kereskedelmi és iparkamarákat jogutód nélkül megszüntette, vagyonuk az államkincstárra szállt. Később - még 1948-ban - létrehozták a félállami jellegű Magyar Kereskedelmi Kamarát, amely 1985-től Magyar Gazdasági Kamara néven működött, s az egész magyar gazdaságot átfogó, érdekközvetítő, érdekegyeztető, érdekképviseleti és egyben klasszikus kamarai feladatokat betöltő intézménnyé lett. A gazdasági kamarákról szóló 1994. évi XVI. törvény a magyar közjogi hagyományokat, illetve a modern európai gyakorlatot követve - több mint negyven év után - újból intézményesítette a köztestületi gazdasági kamarákat. A törvény kimondta, hogy a gazdasági kamarák hivatása a gazdaság fejlődésének és szerveződésének előmozdítása, az üzleti forgalom fellendítése, a piaci magatartás tisztességének garantálása, valamint a gazdasági tevékenységet folytatók általános, együttes érdekérvényesítésének segítése. A kamarai törvény szerint a kamarák köztestületek voltak, a működésük önkormányzati elven alapult...

Vas Megyei Mérnöki Kamara

Vas Megyei Mérnöki Kamara

Egy olyan köztestület, a Vas megyei Mérnöki Kamara nevében köszöntöm Önöket, amely a megye több mint négyszáz mérnökének képességeit, szellemi tőkéjét képviseli. Ez az alkotó erőforrás teljes egészében részt kíván venni és meg kíván felelni az EU csatlakozással felerősített esélyek és kihívások megoldásában. Mindezen célok megvalósítása érdekében elsődleges feladatunk az, hogy növeljük a mérnök, a mérnöki tevékenység társadalmi elismertségét, természetesen ezzel a kamara befolyásának súlyát is. A legfontosabb eszköz ehhez a 'minden mérnök kamarája' célkitűzés mind teljesebb mértékű megvalósítása, vagyis mind szélesebb szakterületi körből minél több mérnököt behívni, befogadni a testületbe...

Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület

Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület

A Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület (közismert nevén: TIT) értelmiségieket tömörítő kiemelten közhasznú társadalmi szervezetként tudományos, szakmai és közhasznú ismeretek terjesztésével foglalkozik.

Vas Népe

Vas Népe

Vas Népe - Vas megyei hírportál. Főbb témakörök: hírek, sport, szórakozás, napilap, bulvár, vasi foci, kultúra, bulifotó. A portál napi rendszerességgel frissül, a címlapon mindig a legújabb hírek olvashatóak.

Vasmegye

Vasmegye

Vasmegyei hírek, információk. Évezredek üzenete és évszázadok históriája sugárzik a múlt felbecsülhetetlen értékeiből, az írott és íratlan történeti forrásokból. A régészeti kutatások egyértelműen igazolták, hogy Vas megyében a neolitikum idején a mai Sé területén, a bronzkorban Górban és a Sághegyen, a bronz- és a vaskorban pedig a velemi Szent Vid hegyen olyan jelentős politikai, gazdasági és kulturális funkciókat ellátó települése léteztek, amelyek tágabb környezetükre is hatást gyakoroltak. A római birodalom keleti határait Augustus császár az i.e. I. évtized fordulója táján a Dunáig terjesztette ki...

Tuti menü