Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Nógrád megye képes leírás - Megyék, megye.tlap.hu
részletek »

Nógrád megye - Megyék, megye.tlap.hu

Képes leírás

Itt vagy: megyek.tlap.hu » Nógrád megye
Keresés
Találatok száma - 7 db
Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet

Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet

Salgótarjánban 1949 áprilisában alakult meg a körzeti könyvtár, intézményünk jogelődje, Jeszenszky Miklós vezetéásével. Az 1950-es évekre szolgáltatási köre egyre differenciáltabbá vált, hiszen Balassagyarmaton, Pásztón, Rétságon alakultak járási könyvtárak, és 1952-től már a megyei könyvtár funkcióját is ellátta. Balassi Bálint nevének felvétele 1959-ben nem volt véletlenszerű, hiszen a költő rövid élete során a korabeli történelmi Nógrád megye számos településén élt. A kiadott Balassi kötetek, bibliográfiák, a Balassi műveltségi verseny, az emléktúrák mind azt bizonyítják, hogy a könyvtár igyekszik sokat tenni a költő kultuszának ápolásáért. Az intézmény már megjelenésében is közvetíti Balassi Bálint szellemét, hiszen a bejáratot Kő Pál szobrászművész Balassi szobra díszíti. Az 1959-es esztendő jelentős változást hozott a könyvtár életében más szempontból is. Alapfokú könyvtárosi tanfolyam indult, a könyvtár vezetése - Iványi Ödön, majd Kojnok Nándor - könyvkötészetet létesített, kialakította a szabadpolcos kölcsönzési rendszert, külön helyiséget biztosított gyermekrészlegének, megalakította a Nógrád Megyei Irodalmi Csoportot a megyéből elszármazott és a megyében élő alkotók részvételével. E csoport kezdeményezésére indult a napjainkban is élő Palócföld című antológia majd folyóirat, mely elődjének tekinti az első Palócföld antológiát...

Nógrád Megyei Civil Portál

Nógrád Megyei Civil Portál

A Nemzeti Civil Alapprogram Civil Önszerveződés, Szakmai és Területi Együttműködés Kollégiuma, Sugárkankalin Turisztikai Egyesülete és a Nógrád Megyei Civil Portál honlapja. Hírek és információk a szervezetről.

Nógrád megyei ingatlanok

Nógrád megyei ingatlanok

Eladó ingatlanok Nógrád megyében. Ingatlanok, családi házak, telkek. A honlap adatbázisában lévő ingatlanokhoz részletes leírás tartozik, továbbá minden ingatlannál megtekinthetjük annak fényképét is.

Megyék, megye magazin hírek
Hálaadó istentisztelet a felújított debreceni Református Nagytemplomban
Hálaadó istentisztelet a felújított... Szent István óta nem épült annyi új templom, illetve nem újult meg annyi templom az országban, mint 1998 és 2002 között, illetve 2010 óta - mondta az emberi erőforrások minisztere a megújult debreceni Református Nagytemplomban tartott hálaadó istentiszteleten vasárnap. Balog Zoltán szerint még nem fordult elő, hogy az Európai Unió támogatott volna egy "Menjetek be kapuin...
Több mint két és fél milliárd jut városfejlesztésre idén Nyíregyházán
Több mint két és fél milliárd jut... Ebben az évben csaknem 2,6 milliárd forintot költ városfejlesztési feladatokra a...
Az értelmileg sérült gyermekek együttnevelése
Az értelmileg sérült gyermekek... Szülői fórum és kézműves délután várja az érdeklődőket május 16-án a...
Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Magyarországon a kereskedelmi és iparkamarák létrehozásáról első ízben az 1850 III.18-án kelt királyi pátens rendelkezett. Az első magyar kamarai törvény 1868-ban jelent meg és 1934-ig volt érvényben. Ez a törvény már kötelező tagsággal kiterjedt a magyar állam minden kereskedőjére, iparosára, kereskedelmi és iparvállalatára. A második világháború után egy kormányrendelet a kereskedelmi és iparkamarákat jogutód nélkül megszüntette, vagyonuk az államkincstárra szállt. Később - még 1948-ban - létrehozták a félállami jellegű Magyar Kereskedelmi Kamarát, amely 1985-től Magyar Gazdasági Kamara néven működött, s az egész magyar gazdaságot átfogó, érdekközvetítő, érdekegyeztető, érdekképviseleti és egyben klasszikus kamarai feladatokat betöltő intézménnyé lett. A gazdasági kamarákról szóló 1994. évi XVI. törvény a magyar közjogi hagyományokat, illetve a modern európai gyakorlatot követve - több mint negyven év után - újból intézményesítette a köztestületi gazdasági kamarákat. A törvény kimondta, hogy a gazdasági kamarák hivatása a gazdaság fejlődésének és szerveződésének előmozdítása, az üzleti forgalom fellendítése, a piaci magatartás tisztességének garantálása, valamint a gazdasági tevékenységet folytatók általános, együttes érdekérvényesítésének segítése. A kamarai törvény szerint a kamarák köztestületek voltak, a működésük önkormányzati elven alapult...

Nógrád Megyei Levéltár

Nógrád Megyei Levéltár

Levéltárunk raktáraiban, mintegy 70.000 dobozban annyi történeti értékű (örökre megtartandó) írott emléket őrzünk Nógrád megye múltjáról, amelyek egymásra helyezve nagyjából a Mount Everestig érnének fel. Legrégebbi iratunk 1465-ből származik, a legfrissebbek alig pár éve keletkeztek. A salgótarjáni központban kezeljük a megyei hatókörű szervezetek anyagát, valamint a kelet-nógrádi vonatkozásúakat (ide tartoznak a régi Salgótarjáni, Szécsényi és Sziráki járások, a Heves megyéből Nógrádhoz 1950-ben kapcsolt községek, illetve később a Pásztói járás), balassagyarmati levéltárunkban a Nyugat-Nógrádból (a hajdani Balassagyarmati és Rétsági járásból) összegyűjtötteket. Bátonyterenyei részlegünk főképpen a vállalatok és szövetkezetek történeti értékű dokumentációját őrzi, melyek előzetes egyeztetés szerint szintén kutatóink és ügyfeleink rendelkezésére állnak.

Nógrád Megyei Területfejlesztési Tanács: Nógrád Megyei

Nógrád Megyei Területfejlesztési Tanács: Nógrád Megyei

A megyei területfejlesztési tanácsokat a területfejlesztésről és rendezésről szóló 1996. évi XXI. tv. hozta létre. Nógrád megyében a testület 1996. június 21-én alakult meg, a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően tizennégy fővel. Az elmúlt tizenkét évben a testület összetétele a törvény módosítása, illetve az önkormányzati választások következtében többször változott. Az 1999. évi törvénymódosítás szerint a megyei területfejlesztési tanácsok jelenleg nyolc szavazati jogú taggal működnek. A megyeszékhely polgármestere mellett további tagok: kistérségi társulások képviselői (3 fő), a mezőgazdasági szakigazgatási szerv vezetője, a regionális idegenforgalmi bizottság képviselője, valamint a területfejlesztésért felelős miniszter képviselője (1-1 fő). A tanács elnöke a mindenkori megyei közgyűlési elnök. A testületnek más - nem szavazati jogú - tagjai is vannak, akik a további kistérségeket, gazdasági kamarákat, civil szervezeteket, illetve más szervezeteket képviselnek. A Tanács feladata: A megyei területfejlesztési tanácsok feladatát, jogkörét és eszközét, a törvény határozza meg. Az alapításkor és azt követően 2003-ig, rendelkezett átengedett központi forrásokkal, melyekkel pályázati támogatás keretében ösztönözte egyes területpolitikai célok megvalósítását. 2004-től a testületnek ez a lehetősége megszűnt, ezáltal beavatkozási lehetősége beszűkült...

Nógrád net

Nógrád net

Nógrád megye Magyarország északi részén helyezkedik el, kelet felől Borsod - Abaúj - Zemplén, dél - kelet felől Heves, dél - nyugat, nyugat felől Pest megye, Északról pedig Szlovákia határolja. Megyeszékhelye és egyben legnagyobb lélekszámú települése: Salgótarján. Budapest és a megyeszékhely távolsága 110 kilométer, de a megye egyes déli részei 30 kilométernél is közelebb fekszenek a fővároshoz. A maga 2544 négyzetkilométerével, az ország területének 2,7 százalékával Nógrád hazánk második legkisebb megyéje. Lakosainak száma 2000. január 1-én 216.538 fő, ami az ország lakosságának 2,2 százaléka. Nógrád népsűrűsége az országos átlagnál alacsonyabb, s enyhén csökkenő tendenciát mutat. Településhálózatában az aprófalvas jelleg a meghatározó. Az összes bruttó hazai termék a megyében 123 milliárd forint, amely az országos értéknek mindössze 1,2 százaléka. Az egy főre jutó GDP alapján Nógrád a megyék és Budapest sorrendjében a 20. A gazdasági szervezetek összes beruházásának értéke ebben a régióban az országos beruházásnak csupán egy százaléka. A beruházások teljesítményértéke az ipar, a mezőgazdaság és az erdőgazdálkodás területén 1985-től jelentősen lecsökkent...

Tuti menü