Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Jász-Nagykun-Szolnok megye képes leírás - Megyék, megye.tlap.hu
részletek »

Jász-Nagykun-Szolnok megye - Megyék, megye.tlap.hu

Képes leírás

Itt vagy: megyek.tlap.hu » Jász-Nagykun-Szolnok megye
Keresés
Találatok száma - 9 db
Jász-Nagykun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Jász-Nagykun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Az emberiséget történelme során folyamatosan fenyegették a különböző katasztrófák, veszélyhelyzetek és az olyan erőszakos cselekmények is, mint az ellenségeskedések és a háborúk. Az emberi életre, a környezetre és az anyagi javakra kiható kockázatok kezelésére később kialakultak azok elhárítására, a veszteségek csökkentésére hivatott szervezeti rendszerek és szolgálatok. A Magyar Köztársaságban a katasztrófavédelmi szervezet olyan intézmény, amely a tűz- és baleseteknél, katasztrófahelyzetekben és más, korunkat jellemző veszélyhelyzetekben az állampolgárok és javaik védelme érdekében fellép, és a társadalom legszélesebb körének bevonásával végzi elhivatott feladatát. Magyarországnak történelme során számos környezeti és emberi eredetű katasztrófával kellett megküzdenie, s ezek jelentős veszteségeket, károkat is okoztak. Az azonban tényszerű adat, hogy - legyen az árvíz vagy háború - a veszteségek csökkenthetőek voltak a jól felkészült szervezetek tevékenységével. A magyar katasztrófavédelem ezt a jó felkészültséget örökölte és viszi tovább, amelyben összegződnek a tűzoltóság és a polgári védelem több évtizedes tapasztalatai és gyakorlottságai. A folyamatos fejlesztés egyértelmű követelmény, hiszen a kihívások változása, a kockázati tényezők bonyolultsága ezt követeli meg az állampolgárok azonos szintű védelmének biztosítása érdekében...

Jász-Nagykun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

Jász-Nagykun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

Az 1990-ben alapított Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány közhasznú alapítvány, független szervezet, amely a Kormány gazdaságfejlesztési stratégiájának, kis- és középvállalkozások fejlesztését célzó munkaprogramjának programmegvalósító intézményeként tevékenykedik. Az Alapítvány olyan szolgáltató szervezet, amelynek fő feladata a hazai kis- és középvállalkozásoknak nyújtott szolgáltatásain keresztül e társadalom-, illetve gazdaságpolitikai értelemben egyaránt kiemelkedő jelentőségű csoport fejlődésének előmozdítása. A szolgáltatások köre kiterjed mind az induló mikro vállalkozások, mind a gazdasági és piaci megerősödésre képes kis- és középvállal-kozások segítésére.

Jász-Nagykun-Szolnok Megye Önkormányzata

Jász-Nagykun-Szolnok Megye Önkormányzata

A megye felszíne tökéletes síkság, éghajlata szélsőséges vonásokat mutat. A csapadék kevés és egyenetlen eloszlású, gyakori a szárazság és az aszály. Természeti értékei közül kiemelkedik a jó minőségű termőtalaj, a termálvíz vagyon és a napsütéses órák magas száma. A megyéhez tartozik a Tisza-tó délkeleti része, valamint a Hortobágyi Nemzeti Park nyugati fele. Gazdag az itt fészkelő és az átvonuló madárvilág. A védett természeti területek változatos élővilágukkal jelentős szakmai és tudományos értéket képviselnek. A látogatható területek tartalmas időtöltést, kellemes felüdülést, esztétikai élményt kínálnak az érdeklődőknek. A helyi vagy országos védelem alatt álló természeti értékeket a folyóvölgyek, szikes puszták, löszpusztai maradványok, mocsár maradványok, kunhalmok, famatuzsálemek, arborétumok, fészkelőhelyek alkotják...

Megyék, megye magazin hírek
Hálaadó istentisztelet a felújított debreceni Református Nagytemplomban
Hálaadó istentisztelet a felújított... Szent István óta nem épült annyi új templom, illetve nem újult meg annyi templom az országban, mint 1998 és 2002 között, illetve 2010 óta - mondta az emberi erőforrások minisztere a megújult debreceni Református Nagytemplomban tartott hálaadó istentiszteleten vasárnap. Balog Zoltán szerint még nem fordult elő, hogy az Európai Unió támogatott volna egy "Menjetek be kapuin...
Több mint két és fél milliárd jut városfejlesztésre idén Nyíregyházán
Több mint két és fél milliárd jut... Ebben az évben csaknem 2,6 milliárd forintot költ városfejlesztési feladatokra a...
Az értelmileg sérült gyermekek együttnevelése
Az értelmileg sérült gyermekek... Szülői fórum és kézműves délután várja az érdeklődőket május 16-án a...
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Magyarországon a kereskedelmi és iparkamarák létrehozásáról első ízben az 1850 III.18-án kelt királyi pátens rendelkezett. Az első magyar kamarai törvény 1868-ban jelent meg és 1934-ig volt érvényben. Ez a törvény már kötelező tagsággal kiterjedt a magyar állam minden kereskedőjére, iparosára, kereskedelmi és iparvállalatára. A második világháború után egy kormányrendelet a kereskedelmi és iparkamarákat jogutód nélkül megszüntette, vagyonuk az államkincstárra szállt. Később - még 1948-ban - létrehozták a félállami jellegű Magyar Kereskedelmi Kamarát, amely 1985-től Magyar Gazdasági Kamara néven működött, s az egész magyar gazdaságot átfogó, érdekközvetítő, érdekegyeztető, érdekképviseleti és egyben klasszikus kamarai feladatokat betöltő intézménnyé lett. A gazdasági kamarákról szóló 1994. évi XVI. törvény a magyar közjogi hagyományokat, illetve a modern európai gyakorlatot követve - több mint negyven év után - újból intézményesítette a köztestületi gazdasági kamarákat. A törvény kimondta, hogy a gazdasági kamarák hivatása a gazdaság fejlődésének és szerveződésének előmozdítása, az üzleti forgalom fellendítése, a piaci magatartás tisztességének garantálása, valamint a gazdasági tevékenységet folytatók általános, együttes érdekérvényesítésének segítése. A kamarai törvény szerint a kamarák köztestületek voltak, a működésük önkormányzati elven alapult...

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kosárlabda Szövetség

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kosárlabda Szövetség

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Utcai Kosárlabda Bajnokság versenykiírása, nevezési lapja, szabályai, valamint egy online nevező rendszer. A honlapon hírek és cikkek is olvashatóak a szövetséggel és annak sporteseményeivel kapcsolatban.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár

Jász-Nagykun-Szolnok Megye sajátos multú törvényhatóság, amely 1876-ban alakult meg Szolnok székhellyel. A megye területét a volt Jászkun Kerület jászsági és nagykunsági helységei, illetve a volt Heves- és Külső Szolnok megye Külső-Szolnoki részének települései alkotják. A megyei levéltárak felállítását Mária Terézia királynő rendelte el. Levéltárunk jogelődje 1751-ben létesült, a Jászkun Kerület akkori székhelyén Jászberényben. Ettől kezdve itt gyűjtötték, rendezték a kerületi iratanyagot, a városok pedig külön levéltárakat tartottak fenn saját irataik őrzésére. Jász-Nagykun-Szolnok megye megalakulása után, 1878-ban a jászberényi levéltári anyag jól rendezett és kutatható állapotban Szolnokra került, az új megyeházán létesített levéltárba. 1950-ben 'Szolnok Megyei Közlevéltár' elnevezéssel átköltözött a volt Szolnoki Pénzügyigazgatás épületébe, innen 1957-ben a megyei Bíróság épületébe került a levéltár anyaga. Miután a Bíróságnak szüksége volt az épületre, ezért új levéltár építését határozták el, ami annál is inkább indokolt volt, mivel 1952-től a megyei levéltár vette át a községek és városok iratanyagát is...

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara honlapja. A honlap témakörei: tisztségviselők, szabályzatok, szakcsoportok, névjegyzék, nyomtatványok, továbbképzés, rendezvények, képgaléria és kitüntetett mérnökök.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tűzoltóparancsnokság

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tűzoltóparancsnokság

A megyei szintű tűzvédelmi szervezet különböző formákban (megyei tűzrendészeti osztályparancsnokságként, megyei tűzoltóparancsnokságként) középirányító szervként a létrehozását követően az adott jogi környezetbe ágyazva végezte tevékenységét hol több, hol kevesebb hatáskörrel. A megyei tűzoltóparancsnokság jelenleg a Belügyminisztérium Tűzoltóság Országos Parancsnokság parancsnokának irányítása mellett hivatásos állami tűzoltóságként működik. Illetékessége a megye közigazgatási területére terjed ki. A tevékenysége során figyelemmel kíséri és segíti a helyi önkormányzatok tűzvédelmi, műszaki mentési és a tűzoltósággal kapcsolatos tevékenységét, szakmai felügyeletet gyakorol a hivatásos önkormányzat, az önkéntes és a létesítményi tűzoltóságok szakmai tevékenysége felett és segíti a tűzoltó egyesületek szakmai munkáját. Ezen túlmenően ellátja, koordinálja a tűzvédelmi oktató tevékenységet, tűzvédelmi felvilágosítást végez, valamint szakhatósági és szakértői tevékenységet lát el. A megyei tűzoltóparancsnokság egy objektumban működik Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Hivatásos Tűzoltóságával. 1997. évben a parancsnokság megalapította a Tűzvédelemért díjat...

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár

Az alábbi oldalakon - reményeink szerint - részletesen megismerkedhet a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár és Művelődési Intézet könyvtári szolgáltatásaival. Elsősorban természetesen azt szeretnénk, ha ezt személyesen is megtenné - erre minden kötelezettségvállalás nélkül mindenkinek joga és lehetősége van - ezért reméljük, hogy az alábbi oldalak megerősítik abban az elhatározásban, hogy - legalább egyszer - személyesen is ellátogasson Szolnokon a Kossuth tér 2. szám alá és személyesen is meggyőződjön arról: intézményünk Önért dolgozik...

Tuti menü