Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Heves megye képes leírás - Megyék, megye.tlap.hu
részletek »

Heves megye - Megyék, megye.tlap.hu

Képes leírás

Itt vagy: megyek.tlap.hu » Heves megye
Keresés
Találatok száma - 5 db
Heves megye portál

Heves megye portál

Heves vármegye történetéből: Hogy Hevesnek itt kimutatott és körvonalazott régi területét és határait még jobban és részletesebben megismerhessük, azoknak bővebb felvilágositására és kiegészitésére szükségesnek tartom ide vonatkozólag még a következő helyrajzi részleteket fölemliteni. És pedig: a) Heves és Borsod között az elválasztó határvonalat képezte az Eger folyó, mely Lelesz környékén fakadván Bekölczétől kezdve Valkig, hol az a Tiszába szakad, elválasztotta észak és kelet felől Hevest Borsodtól úgy, hogy az azon innét eső helyek Heveshez, a túliak pedig Borsodhoz tartoztak. Minthogy pedig e folyó Egren és több helységek határain keresztűl folyván, azokat két részre osztotta s igy az azáltal jelzett határvonal szerint az egri vár, s a városnak a vár alatti része s az Almagyar felé nyúló utczája, s az Eged hegye felé terülő határa, melyek a nevezett folyón túl esvén, mind Borsod megye területén feküdtek. Úgy szintén Borsod megye területébe nyúlt be Bekölcze, Szarvaskő és Fellnémet határának e folyón túl eső része, sőt e két utolsó helységben t. i. Szarvaskőn és Felnémeten egy utcza vagy házsor, mely a patakon túl esik ma is Borsod néven neveztetik világos jeléűl annak, hogy amaz utczák egykor Borsod megye területén keletkeztek...

Heves Megyei Hírlap

Heves Megyei Hírlap

Heves megyei hírek, információk. A honlap főbb kategóriái: publicisztika, megyei tükör, hazai tükör, gazdaság, politika, pártok, önkormányzatok, világtükör, megyei hírek, kék hírek, oktatás, kultúra, tudomány, sport, buli, szórakozás, fiataloknak, színesek, bulvár, gazdasági tükör, pénz, üzlet és turizmus.

Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Magyarországon a kereskedelmi és iparkamarák létrehozásáról első ízben az 1850 III.18-án kelt királyi pátens rendelkezett. Az első magyar kamarai törvény 1868-ban jelent meg és 1934-ig volt érvényben. Ez a törvény már kötelező tagsággal kiterjedt a magyar állam minden kereskedőjére, iparosára, kereskedelmi és iparvállalatára. A második világháború után egy kormányrendelet a kereskedelmi és iparkamarákat jogutód nélkül megszüntette, vagyonuk az államkincstárra szállt. Később - még 1948-ban - létrehozták a félállami jellegű Magyar Kereskedelmi Kamarát, amely 1985-től Magyar Gazdasági Kamara néven működött, s az egész magyar gazdaságot átfogó, érdekközvetítő, érdekegyeztető, érdekképviseleti és egyben klasszikus kamarai feladatokat betöltő intézménnyé lett. A gazdasági kamarákról szóló 1994. évi XVI. törvény a magyar közjogi hagyományokat, illetve a modern európai gyakorlatot követve - több mint negyven év után - újból intézményesítette a köztestületi gazdasági kamarákat. A törvény kimondta, hogy a gazdasági kamarák hivatása a gazdaság fejlődésének és szerveződésének előmozdítása, az üzleti forgalom fellendítése, a piaci magatartás tisztességének garantálása, valamint a gazdasági tevékenységet folytatók általános, együttes érdekérvényesítésének segítése. A kamarai törvény szerint a kamarák köztestületek voltak, a működésük önkormányzati elven alapult...

Megyék, megye magazin hírek
Hálaadó istentisztelet a felújított debreceni Református Nagytemplomban
Hálaadó istentisztelet a felújított... Szent István óta nem épült annyi új templom, illetve nem újult meg annyi templom az országban, mint 1998 és 2002 között, illetve 2010 óta - mondta az emberi erőforrások minisztere a megújult debreceni Református Nagytemplomban tartott hálaadó istentiszteleten vasárnap. Balog Zoltán szerint még nem fordult elő, hogy az Európai Unió támogatott volna egy "Menjetek be kapuin...
Több mint két és fél milliárd jut városfejlesztésre idén Nyíregyházán
Több mint két és fél milliárd jut... Ebben az évben csaknem 2,6 milliárd forintot költ városfejlesztési feladatokra a...
Az értelmileg sérült gyermekek együttnevelése
Az értelmileg sérült gyermekek... Szülői fórum és kézműves délután várja az érdeklődőket május 16-án a...
Heves Megyei Önkormányzat

Heves Megyei Önkormányzat

Heves Megyei Önkormányzat honlapja. Az oldal főbb témakörei: Heves Megyei Közgyűlés, közgyűlési előterjesztések, önkormányzati Hivatal, Cigány Kisebbségi Önkormányzat, megyei intézmények, megye települései, megyei kistérségek, közérdekű adatok, pályázatok, közbeszerzés, elektronikus ügyintézés...

Heves Megyei Önkormányzat Közművelődési Intézménye

Heves Megyei Önkormányzat Közművelődési Intézménye

Heves Megyei Önkormányzat Közművelődési Intézményének honlapja. Az intézmény a gazdálkodás megszervezésének módja szerint önállóan gazdálkodó, az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv. Feladatait Heves Megye Közgyűlése által megállapított költségvetésből látja el.

Tuti menü