Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Hajdú-Bihar megye képes leírás - Megyék, megye.tlap.hu
részletek »

Hajdú-Bihar megye - Megyék, megye.tlap.hu

Képes leírás

Itt vagy: megyek.tlap.hu » Hajdú-Bihar megye
Keresés
Találatok száma - 11 db
Debrecen és Hajdú-Bihar megye friss hírei

Debrecen és Hajdú-Bihar megye friss hírei

Debrecen és Hajdú-Biharmegye friss hírei, sporthírei - Borsod Online. Főbb témakörök: hírek, buli, játék, szórakozás, sport, bulvár, divat, zene, vásárlás, program és közösség. A honlapon a legfrisebb hírek olvashatók.

Hajdú-Bihar Megyei Bíróság

Hajdú-Bihar Megyei Bíróság

Hajdú-Bihar Megyei Bíróság oldala. Helyi bíróségok: Debreceni Munkaügyi Bíróság, Debreceni Városi Bíróság, Berettyóújfalui Városi Bíróság, Hajdúböszörményi Városi Bíróság, Hajdúszoboszlói Városi Bíróság, Püspökladányi Városi Bíróság...

Hajdú-Bihar Megyei Civil Szolgáltató Központ

Hajdú-Bihar Megyei Civil Szolgáltató Központ

A Hajdú-Bihar Megyei Civil Szolgáltató Központ honlapja. A Központ az alábbi szolgáltatásokat nyújtja: - Gazdasági tanácsadás: keddenként 17-18 óráig. - Pályázati tanácsadás: folyamatos. - Jogi tanácsadás: minden hétfőn 17-18 óráig.

Megyék, megye magazin hírek
Hálaadó istentisztelet a felújított debreceni Református Nagytemplomban
Hálaadó istentisztelet a felújított... Szent István óta nem épült annyi új templom, illetve nem újult meg annyi templom az országban, mint 1998 és 2002 között, illetve 2010 óta - mondta az emberi erőforrások minisztere a megújult debreceni Református Nagytemplomban tartott hálaadó istentiszteleten vasárnap. Balog Zoltán szerint még nem fordult elő, hogy az Európai Unió támogatott volna egy "Menjetek be kapuin...
Több mint két és fél milliárd jut városfejlesztésre idén Nyíregyházán
Több mint két és fél milliárd jut... Ebben az évben csaknem 2,6 milliárd forintot költ városfejlesztési feladatokra a...
Az értelmileg sérült gyermekek együttnevelése
Az értelmileg sérült gyermekek... Szülői fórum és kézműves délután várja az érdeklődőket május 16-án a...
Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Magyarországon a kereskedelmi és iparkamarák létrehozásáról első ízben az 1850 III.18-án kelt királyi pátens rendelkezett. Az első magyar kamarai törvény 1868-ban jelent meg és 1934-ig volt érvényben. Ez a törvény már kötelező tagsággal kiterjedt a magyar állam minden kereskedőjére, iparosára, kereskedelmi és iparvállalatára. A második világháború után egy kormányrendelet a kereskedelmi és iparkamarákat jogutód nélkül megszüntette, vagyonuk az államkincstárra szállt. Később - még 1948-ban - létrehozták a félállami jellegű Magyar Kereskedelmi Kamarát, amely 1985-től Magyar Gazdasági Kamara néven működött, s az egész magyar gazdaságot átfogó, érdekközvetítő, érdekegyeztető, érdekképviseleti és egyben klasszikus kamarai feladatokat betöltő intézménnyé lett. A gazdasági kamarákról szóló 1994. évi XVI. törvény a magyar közjogi hagyományokat, illetve a modern európai gyakorlatot követve - több mint negyven év után - újból intézményesítette a köztestületi gazdasági kamarákat. A törvény kimondta, hogy a gazdasági kamarák hivatása a gazdaság fejlődésének és szerveződésének előmozdítása, az üzleti forgalom fellendítése, a piaci magatartás tisztességének garantálása, valamint a gazdasági tevékenységet folytatók általános, együttes érdekérvényesítésének segítése. A kamarai törvény szerint a kamarák köztestületek voltak, a működésük önkormányzati elven alapult...

Hajdú-Bihar Megyei mérnöki szakportál

Hajdú-Bihar Megyei mérnöki szakportál

A Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara 1996. novemberében alakult meg, az alakuláskor 313 tag vett részt, alapító tagként, az első taggyűlésen. A kamara közvetlen jogelődjének nem tekinthető az 1989-ben megalakult Mérnök Egylet, amely az egyesületi törvény alapján jött létre, azon aktív mérnökök közreműködése nyomán, akik fontosnak tarották a szakmai-közéleti tevékenységet a mérnök társadalom érdekeinek érvényesítése érdekében. 1997. február 01-től kezdte meg hivatalos működését a Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara irodája, ahol már az ügyfélfogadás feltételei is ki lettek alakítva. 1997 és 2004. december 31. között a Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara létszáma közel két és félszeresére nőtt, amely annak következtében valósult meg, mivel egyre több olyan szakterület került a kamara hatáskörébe, amely tervezői, vagy szakértői jogosultságot igényel. A kamarai tagság minden olyan mérnöki tevékenységet végző számára kötelező, amely jogosultsághoz kötött, és ezáltal névjegyzékbe vételi kötelezettséggel jár. A kamarai tagság önmagában még nem jelenti azt, hogy egy-egy tag valamely szakterületen rendelkezik tervezői, vagy szakértői jogosultsággal, csak az végezhet jogosultsághoz kötött tevékenységet, aki az adott szakterületen névjegyzékbe is van véve...

Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága

Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága

Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága, Déri Múzeum, Debrecen. A honlapon a megye összes múzeuma megtekinthető. A honlapon szereplő minden adat tájékoztató jellegű. Pontos információkért kérjük érdeklődjenek e-mailben illetve telefonon!

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

Tisztelt Látogató! Szeretettel köszöntöm a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés elnökeként. Megtisztelő a választópolgárok bizalma által egy egész megyéért dolgozni. Felelősségteljes feladat intézményeink működtetése, melyek sok embernek munkát, másoknak ellátást jelentenek. Remélem, tetteink tükrözik majd szándékainkat, melyek arra irányulnak, hogy megyénk polgárai minél jobb körülmények között élhessenek, dolgozhassanak. Bízom benne, hogy a hozzánk látogatók is tapasztalhatják településeink fejlődését. Munkánkat csak Önökkel együtt tudjuk eredményessé tenni, ezért különösen fontosnak érezzük az együttműködést, az információk megosztását. Honlapunk szerkesztésénél arra törekszünk, hogy friss hírekkel, letölthető dokumentumokkal hasznos segítséget nyújthassunk. Célunk hogy a közgyűlés munkájáról, a határozatokról, a különböző pályázati lehetőségekről időben, hiteles forrásból értesüljenek. Portálunk minden kedves látogatójának hasznos böngészést kívánok! (A Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés elnöke).

Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat

Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat

Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet weboldala. Küldetés: Partnerközpontú szemlélettel magas színvonalú pedagógiai szolgáltatás nyújtása nevelési-oktatási intézmények fenntartóinak, vezetőinek, pedagógusainak, diákoknak és szülőknek. Az intézmény szolgáltató bázisként feladatának tartja, hogy a kiemelkedő szakmai kultúrát képviselő munkatársai és a kimagasló szakmai munkát nyújtó szaktanácsadói segítségével a legfrissebb oktatásügyi információk birtokában, az oktatási törvényben előírt feladatokat elvégezze: növelje a pedagógus szakma igényeihez igazodva az oktatás és nevelés eredményességét, a pedagógusok szakmai informáltságát, fejlessze a készségeket, javítsa az oktatás minőségét. Megyei szolgáltatóként kiemelt figyelmet fordít a térség kistelepülésein lévő pedagógiai intézmények szakmai szolgáltatásokkal való ellátására.

Hajdú-Bihar Megyei Tűzoltó parancsnokság

Hajdú-Bihar Megyei Tűzoltó parancsnokság

Az interneten való megjelenésünk célja az, hogy a rádión, tévén, és újságokon túl ezen az információs csatornán keresztül is eljuttassuk a tűzvédelmi tudnivalókat a lakossághoz - ezen belül az ifjúsághoz -, továbbá szeretnénk megismertetni a tűzoltóságot, mint szervezetet. Honlapunkon tájékozódhat a megyei parancsnokságról, a megyénkben működő hivatásos önkormányzati, önkéntes és létesítményi tűzoltóságokról, tevékenységi körükről, illetékességi területükről, feladataikról és jogaikról, a tűzoltóság védőszentjéről, tűzesetek és műszaki mentések statisztikai adatairól, tűzvédelmi jogszabályokról, nemzetközi kapcsolatainkról. Ha rendszeresen felkeresi web oldalunkat értesülhet közérdekű felhívásokról, pályázatokról, fontos tudnivalókról. Természetesen ez a honlap kevés ahhoz, hogy múltunkat, jelenünket, a mindennapi életünket, küzdelmeinket és terveinket bemutassuk, de talán elég ahhoz, hogy figyelmét felkeltsük a téma és a tűzoltó hivatás iránt. Ha ennél többet szeretne tudni, kísérje figyelemmel a médiákat a megyében és annak határain túl is...

Hirdetés
Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

Az 1990-ben alapított Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány közhasznú alapítvány, független szervezet, amely a Kormány gazdaságfejlesztési stratégiájának, kis- és középvállalkozások fejlesztését célzó munkaprogramjának programmegvalósító intézményeként tevékenykedik. Az Alapítvány olyan szolgáltató szervezet, amelynek fő feladata a hazai kis- és középvállalkozásoknak nyújtott szolgáltatásain keresztül e társadalom-, illetve gazdaságpolitikai értelemben egyaránt kiemelkedő jelentőségű csoport fejlődésének előmozdítása. A szolgáltatások köre kiterjed mind az induló mikro vállalkozások, mind a gazdasági és piaci megerősödésre képes kis- és középvállal-kozások segítésére.

Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár

Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár

A Hajdú-Bihar Megyei Könyvtár 1952. december 21-én nyílt meg Debrecenben. A helyi Közművelődési Könyvtár (1918) és a debreceni körzeti könyvtár (1950) összevonásával létrehozott könyvtárat a Kereskedelmi Akadémia egykori épületében(építési ideje:1893) helyezték el. Alapítója a Hajdú-Bihar Megyei Tanács volt, 1990 óta a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat a fenntartó. Az évtizedek során történt átalakítások (felújítás: 1963, galériák építése: 1974), a gyermekkönyvtár elköltöztetése (1987), és új helyre történő telepítése (1997), a külön telephelyen létrehozott idegen nyelvű részleg, s az épületen kívüli raktárak igénybe vétele ellenére a könyvtári terek rendkívül zsúfoltak voltak és nem feleltek meg a korszerű szolgáltatás követelményeinek. A könyvtár kezdettől fogva ellátja a városi és megyei feladatokat. A debreceni városi könyvtár 1961-ben vált ki az intézményből, ennek ellenére a megyei könyvtár változatlanul biztosítja Debrecen város lakossága és az egyetemi-foiskolai hallgatók, középiskolás diákok számára a szolgáltatásait. A kölcsönzés 1963 óta szabadpolcos; 1964-ben szerveződött a helyismereti gyüjtemény, majd 1964-1966-ban az országban az elsők között a szakosított tájékoztató szolgálat. 1971-ben közreműködtünk a zenei könyvtár megalapításában, - amely később a városi könyvtár része lett -; 1972-ben alakult meg a közigazgatási szakkönyvtár (a megyei tanács épületében)...

Tuti menü