Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Győr-Moson-Sopron megye képes leírás - Megyék, megye.tlap.hu
részletek »

Győr-Moson-Sopron megye - Megyék, megye.tlap.hu

Képes leírás

Itt vagy: megyek.tlap.hu » Győr-Moson-Sopron megye
Keresés
Találatok száma - 10 db
Győr-Moson-Sopron Megyei  Kereskedelmi és Iparkamara

Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Magyarországon a kereskedelmi és iparkamarák létrehozásáról első ízben az 1850 III.18-án kelt királyi pátens rendelkezett. Az első magyar kamarai törvény 1868-ban jelent meg és 1934-ig volt érvényben. Ez a törvény már kötelező tagsággal kiterjedt a magyar állam minden kereskedőjére, iparosára, kereskedelmi és iparvállalatára. A második világháború után egy kormányrendelet a kereskedelmi és iparkamarákat jogutód nélkül megszüntette, vagyonuk az államkincstárra szállt. Később - még 1948-ban - létrehozták a félállami jellegű Magyar Kereskedelmi Kamarát, amely 1985-től Magyar Gazdasági Kamara néven működött, s az egész magyar gazdaságot átfogó, érdekközvetítő, érdekegyeztető, érdekképviseleti és egyben klasszikus kamarai feladatokat betöltő intézménnyé lett. A gazdasági kamarákról szóló 1994. évi XVI. törvény a magyar közjogi hagyományokat, illetve a modern európai gyakorlatot követve - több mint negyven év után - újból intézményesítette a köztestületi gazdasági kamarákat. A törvény kimondta, hogy a gazdasági kamarák hivatása a gazdaság fejlődésének és szerveződésének előmozdítása, az üzleti forgalom fellendítése, a piaci magatartás tisztességének garantálása, valamint a gazdasági tevékenységet folytatók általános, együttes érdekérvényesítésének segítése. A kamarai törvény szerint a kamarák köztestületek voltak, a működésük önkormányzati elven alapult...

Győr-Moson-Sopron Megyei Építészkamara

Győr-Moson-Sopron Megyei Építészkamara

Győr-Moson-Sopron Megyei Építészkamara honlapja. Az oldal témakörei: hirdetmények, tisztségviselők, országos küldöttek, helyi küldöttek, tagok listája, szabályzatok, beszámolók, továbbképzések, kérelmek, nyomtatványok, ez történt és elérhetőség.

Győr-Moson-Sopron Megyei Levéltár

Győr-Moson-Sopron Megyei Levéltár

A Levéltár történetéből: A Győr-Moson-Sopron Megye Győri Levéltárának törzsanyaga Győr és Moson vármegyék, valamint Magyaróvár kiváltságolt mezőváros levéltárait foglalja magában. Győr vármegye együttesen kezelt iratairól az első említés a nemesi közgyűlés 1622. évi jegyzőkönyvben történt. A vármegye levéltáráról, az "archivum comitatus"-ról első ízben egy évszázaddal később, 1721. évi közgyűlési jegyzőkönyvben olvashatunk. Az iratanyag ekkor már tekintélyes mennyiségű lehetett, mert rendbeszedése két hetet vett igénybe, elhelyezésére pedig külön helyiséget kellett biztosítani. Önálló intézményként való működése csak jóval később, 1805-ben indult meg, amikor a főispán Schedius Kristófot nevezte ki levéltárnokká. Az ő nevéhez fűződnek az első komoly rendezési munkálatok is. Nagy súlyt helyezett arra, hogy a rendszerezett iratokhoz jól használható elenchusokat és mutatókat készítsen. Jelentős mértékben felduzzadt a levéltár által őrzött iratanyag az 1860-as évek végén, amikor az önkényuralom és a provizórium idején a vármegye területén működött szervek iratait is levéltári megőrzésre adták át. A Schedius Kristófot követő levéltárnokok sorából kiemelkedik Ráth Károly történettudós, aki rövid munkássága idején (1861, 1867-1868)nagy energiával látott hozzá az értékes iratok feldolgozásához, publikálásához...

Megyék, megye magazin hírek
Hálaadó istentisztelet a felújított debreceni Református Nagytemplomban
Hálaadó istentisztelet a felújított... Szent István óta nem épült annyi új templom, illetve nem újult meg annyi templom az országban, mint 1998 és 2002 között, illetve 2010 óta - mondta az emberi erőforrások minisztere a megújult debreceni Református Nagytemplomban tartott hálaadó istentiszteleten vasárnap. Balog Zoltán szerint még nem fordult elő, hogy az Európai Unió támogatott volna egy "Menjetek be kapuin...
Több mint két és fél milliárd jut városfejlesztésre idén Nyíregyházán
Több mint két és fél milliárd jut... Ebben az évben csaknem 2,6 milliárd forintot költ városfejlesztési feladatokra a...
Az értelmileg sérült gyermekek együttnevelése
Az értelmileg sérült gyermekek... Szülői fórum és kézműves délután várja az érdeklődőket május 16-án a...
Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara

Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara

Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara honlapja. A Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara 1996. november 22-én alakult meg 343 alapító taggal. Az alapító taggyulés határozata szerint a kamara székhelye a MTESZ székházban található. A kamara bírósági bejegyzése - a többi területi szervezethez hasonlóan, - többszöri kiegészítés után 1997. április 18-án történt meg...

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat

Megyénk sokszínűsége egyedülálló hazánkban. Műemlékekben gazdag városainkkal, falvainkkal, történelmi és építészeti nevezetességeinkkel, vadregényes természeti és vízi világunkkal, fesztiváljainkkal, népi hagyományainkkal és vendégszeretetünkkel mindenütt találkozhat barangolásai során.

Használtautó Győr-Moson-Sopron megye

Használtautó Győr-Moson-Sopron megye

Használtautó Győr-Moson-Sopron megyében több márkában. Személygépjárművek, haszongépjárművek, terepjárók és autóbuszok értékesítése. Az adatbázisban lévő autókról részletes leírásokat olvashatunk, továbbá mindegyikről fényképet is megtekinthetünk.

Kisalföldi hírek

Kisalföldi hírek

Kisalföldi megyei helyi hírek, információk. A honlap főbb kategóriái: megyei hírek, belföld, piros hírek, kékhírek, gazdaság, életmód, sport, oktatás, kultúra és panoráma. A portál napi rendszerességgel frissül.

Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár

Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár

A Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár, ill. jogelődei történetével több dolgozat is foglalkozott már: ajánlhatjuk pl. a téma iránt elmélyültebben érdeklődők figyelmébe 'A Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár Jubileumi Évkönyve 1898-1998' című kiadványban megjelent történeti tárgyú írásokat, vagy a Kisalföldi Könyvtáros 2002. évi 1-2. számát. Itt és most csupán a könyvtár történetének rövid vázlatát szeretnénk nyújtani. A távolabbi előzmények: Mindenekelőtt utalnunk kell arra: bár Győr első kölcsönkönyvtárát Müller Ferenc könyvkötő országosan is az elsők között nyitotta meg 1789-ben, igazi, mai értelemben vett közkönyvtár a 19. század végéig nem működött városunkban! E hiányt sem az 1838-ban dr. Kovács Pál által alapított és ettől kezdődően folyamatosan működő Győri Olvasó Egylet - korabeli közkedvelt nevén: a Kaszinó -, sem Győr nagy múltú, de csak az olvasni vágyók szűkebb köre számára hozzáférhető gyűjteményei - mint a Püspöki Papnevelő Intézet, valamint a bencés, ill. a karmelita rendház könyvtára - nem tudták pótolni; így az 1880-as évek végétől mozgalom indul egy nyilvános közkönyvtár létesítése érdekében. Hogy ezen - a helyi időszaki sajtóban Lasz Samu főreáliskolai tanár ismétlődő felhívásaival jelentkező - kívánalom mennyiben befolyásolta az események alakulását, nem tudjuk; tény, hogy még az évszázad vége előtt megkezdődött egy városi könyvtár szervezése...

Soproni Levéltár

Soproni Levéltár

Levéltárunk Sopron város és Sopron vármegye levéltárainak 1950. évi egyesítésével jött létre, amikor Sopron megyét, mint önálló törvényhatóságot megszüntették, illetve összevonták Győr-Moson megyével. Az intézmény elnevezése kezdetben Soproni Közlevéltár, 1952-től Soproni Állami Levéltár, majd 1968-tól Győr-Sopron Megyei 2. számú Levéltár. Az intézmény 1983. január 6-tól az újonnan létrehozott Levéltári Igazgatóság része, elnevezése: Győr-Sopron Megyei Levéltári Igazgatóság Soproni Levéltára. 1993. január 1-jétől újra önállósodott, ekkor vette fel mai nevét. Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára ma önálló költségvetési szerv, fenntartója a megyei önkormányzat. A szakmai felügyeletet a szakfelügyeleti rendszer közbeiktatásával a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Levéltári Osztálya és a Magyar Országos Levéltár gyakorolja. Az intézmény Sopron város és az egykori Sopron megye történeti értékű iratait őrzi. A megyei anyag részeként 1918-ig nálunk található az Ausztriához csatolt kismartoni, nagymartoni, felsőpulyai járások és a hozzájuk tartozó települések iratanyagának jelentős része, valamint 1950-ig az akkori közigazgatási változások során Vas megyéhez csatolt csepregi járás fondképzőinek iratai...

Hirdetés
Szállás Sopron

Szállás Sopron

Online soproni szállás gyűjtemény, amelyben szinte az összes soproni és Sopron környéki szállás megtalálható. Két-, három-, négy- és ötcsillagos hotelek, panziók, spa és wellness szállodák csomagajánlatai, szobafoglalás, mindez egy helyen a Szállás Sopron oldalán. Az egyes szálláshelyek szabad szobáit illetve egy adott időszakra érvényes árait az oldalunk segítségével könnyedén ellenőrizheti. Szállás Sopron a soproni szállás portál.

Tuti menü