Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Fejér megye képes leírás - Megyék, megye.tlap.hu
részletek »

Fejér megye - Megyék, megye.tlap.hu

Képes leírás

Itt vagy: megyek.tlap.hu » Fejér megye
Keresés
Találatok száma - 10 db
Civil Szervezetek Regionális Szövetsége

Civil Szervezetek Regionális Szövetsége

Egyesületek, alapítványok, nonprofit civil szervezetek a Közép-Dunántúli Régióban. Székesfehérvári székhellyel működő Szövetségünk 1999 januárjában alakult meg 32 tagszervezettel - a Társadalmi Egyesületek Szövetsége (TESZ) jogutódjaként - Civil Szervezetek Fejér Megyei Szövetsége (CISZ) névvel. A tagok létszám évről évre folyamatosan nőtt, tíz éves működés után 91 tagszervezetet regisztráltunk. Tagszervezeteink tevékenységi palettája igen színes: szociális, prevenciós, ifjúsági, sport, érdekvédelmi, környezetvédelmi és oktatási profilú szervezetek alkotják tagságunkat. A városunk és a Fejér megyei civil szervezetek összefogása nagy kihívást jelentett a mindenkori elnökség és munkaszervezete számára. A változó társadalmi-gazdasági környezet az ernyőszervezetként működő Szövetségünknek állandó feladatot ad - főként a tekintetben, hogy megfelelő szervezeti struktúrát fejlesszen ki. A Fejér Megyei Bíróság 2001. júliusában szövetségünket közhasznú szervezetté minősítette, így tevékenységét és szolgáltatásait nyitottan - bármely civil szervezet számára elérhető módon biztosítja. A közelmúltban a közgyűlésünk döntése alapján kiszélesítettük működési területünk a közép-dunántúli régió szintjére, mely az alapszabályunk jelentős átalakítását kívánja meg, továbbá hosszú távú stratégiánk megfogalmazásában is új gondolkodást igényel...

Fejér megye honlapja

Fejér megye honlapja

Fejér megye a Dunántúlon fekszik, majdnem Magyarország közepén. Északról Komárom megye, délről Tolna megye, keletről Pest és Bács-Kiskun megye, nyugatról Veszprém és Somogy megye határolja. A megye területe 4359 négyzetkilométer. Lakosainak száma 430 ezer. Fejér megye mind területét, mind lakosságának számát tekintve Magyarország közepes nagyságú megyéi közé tartozik. Felszíne igen változatos. Területén húzódik a Bakony egy része, a Vértes fő vonulatának nagy hányada, valamint a Velencei-hegység. A megye déli-délkeleti részét a Mezőföld termékeny löszös talajú vidéke alkotja, keleti részén természetes határa a Duna. Legnagyobb tava a Velencei-tó. Területének kétharmada mezőgazdasági művelés alatt áll, 7 százalékát erdő borítja, 12 százaléka művelés alól kivett. A megyeszékhely Székesfehérvár, Magyarország és Közép-Európa egyik legrégibb városa. Fejér megye másik megyei jogú városa Dunaújváros, fejlett ipari központ. Városi rangú még a megyében: Bicske, Enying, Ercsi, Gárdony, Mór, Polgárdi, Sárbogárd, Velence, Adony, Martonvásár. Fejér megye területe István király korától egészen a török időkig a Duna mindkét partjára terjedt. Idetartozott Pest megye és Bács-Kiskun megye egy része is. A török közigazgatási rendszerben a megye nagy része a budai vilajet fehérvári szandzsákságának része volt. A törökök kiűzése után már kisebb területen szervezték újjá a megyét...

Fejér Megye Online

Fejér Megye Online

Fejér megyei hírek. A honlap főbb témakörei: vezető hír, fejér megye, helyi hírek, belföld, külföld, egészség, kultúra, sport, kék hírek, rendezvény, közérdekű, turizmus, hitel, jobb - állás, vállalati hírek, önkormányzatok és programok.

Megyék, megye magazin hírek
Hálaadó istentisztelet a felújított debreceni Református Nagytemplomban
Hálaadó istentisztelet a felújított... Szent István óta nem épült annyi új templom, illetve nem újult meg annyi templom az országban, mint 1998 és 2002 között, illetve 2010 óta - mondta az emberi erőforrások minisztere a megújult debreceni Református Nagytemplomban tartott hálaadó istentiszteleten vasárnap. Balog Zoltán szerint még nem fordult elő, hogy az Európai Unió támogatott volna egy "Menjetek be kapuin...
Több mint két és fél milliárd jut városfejlesztésre idén Nyíregyházán
Több mint két és fél milliárd jut... Ebben az évben csaknem 2,6 milliárd forintot költ városfejlesztési feladatokra a...
Az értelmileg sérült gyermekek együttnevelése
Az értelmileg sérült gyermekek... Szülői fórum és kézműves délután várja az érdeklődőket május 16-án a...
Fejér Megyei Hírlap

Fejér Megyei Hírlap

Hírek, információk Székesfehérvárból és Fejér megyéből. Az oldal főbb témakörei: hírek, sport, mellékletek, szórakozás, napilap, Székesfehérvár, közélet, vélemény, fórum, partyzóna, bulvár, bűnügyek és balesetek.

Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Az emberiséget történelme során folyamatosan fenyegették a különböző katasztrófák, veszélyhelyzetek és az olyan erőszakos cselekmények is, mint az ellenségeskedések és a háborúk. Az emberi életre, a környezetre és az anyagi javakra kiható kockázatok kezelésére később kialakultak azok elhárítására, a veszteségek csökkentésére hivatott szervezeti rendszerek és szolgálatok. A Magyar Köztársaságban a katasztrófavédelmi szervezet olyan intézmény, amely a tűz- és baleseteknél, katasztrófahelyzetekben és más, korunkat jellemző veszélyhelyzetekben az állampolgárok és javaik védelme érdekében fellép, és a társadalom legszélesebb körének bevonásával végzi elhivatott feladatát. Magyarországnak történelme során számos környezeti és emberi eredetű katasztrófával kellett megküzdenie, s ezek jelentős veszteségeket, károkat is okoztak. Az azonban tényszerű adat, hogy - legyen az árvíz vagy háború - a veszteségek csökkenthetőek voltak a jól felkészült szervezetek tevékenységével. A magyar katasztrófavédelem ezt a jó felkészültséget örökölte és viszi tovább, amelyben összegződnek a tűzoltóság és a polgári védelem több évtizedes tapasztalatai és gyakorlottságai. A folyamatos fejlesztés egyértelmű követelmény, hiszen a kihívások változása, a kockázati tényezők bonyolultsága ezt követeli meg az állampolgárok azonos szintű védelmének biztosítása érdekében...

Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Magyarországon a kereskedelmi és iparkamarák létrehozásáról első ízben az 1850 III.18-án kelt királyi pátens rendelkezett. Az első magyar kamarai törvény 1868-ban jelent meg és 1934-ig volt érvényben. Ez a törvény már kötelező tagsággal kiterjedt a magyar állam minden kereskedőjére, iparosára, kereskedelmi és iparvállalatára. A második világháború után egy kormányrendelet a kereskedelmi és iparkamarákat jogutód nélkül megszüntette, vagyonuk az államkincstárra szállt. Később - még 1948-ban - létrehozták a félállami jellegű Magyar Kereskedelmi Kamarát, amely 1985-től Magyar Gazdasági Kamara néven működött, s az egész magyar gazdaságot átfogó, érdekközvetítő, érdekegyeztető, érdekképviseleti és egyben klasszikus kamarai feladatokat betöltő intézménnyé lett. A gazdasági kamarákról szóló 1994. évi XVI. törvény a magyar közjogi hagyományokat, illetve a modern európai gyakorlatot követve - több mint negyven év után - újból intézményesítette a köztestületi gazdasági kamarákat. A törvény kimondta, hogy a gazdasági kamarák hivatása a gazdaság fejlődésének és szerveződésének előmozdítása, az üzleti forgalom fellendítése, a piaci magatartás tisztességének garantálása, valamint a gazdasági tevékenységet folytatók általános, együttes érdekérvényesítésének segítése. A kamarai törvény szerint a kamarák köztestületek voltak, a működésük önkormányzati elven alapult...

Fejér Megyei Kosárlabdázók Szövetsége

Fejér Megyei Kosárlabdázók Szövetsége

Fejér Megyei Kosárlabdázók Szövetségének honlapja. A kosárlabda egy olyan labdajáték, melyet két öt főből álló csapat játszik. A játékosok célja, hogy a labdát az ellenfél csapatának kosarába dobják, illetve megakadályozzák ugyanebben a másik csapatot.

Fejér Megyei Művelődési Központ

Fejér Megyei Művelődési Központ

A Fejér Megyei Művelődési Központ több mint négy évtizede szolgálja Fejér megye közösségi művelődését, segíti a megye területén működő települési önkormányzatok közművelődési feladatellátását, a nemzetiségi és etnikai kisebbségi önkormányzatok, valamint a közművelődési célú civil szervezetek művelődési céljai megvalósítását. Együttműködik az országos művelődési, szakmai és érdekképviseleti szervezetekkel, és az országos, valamint a helyi civil szervezetekkel. Közművelődési tevékenységgel összefüggő elemzéseket és fejlesztési programokat készít és hasznosít. A térség nemzetközi, országos, megyei közművelődési rendezvényeinek szervezésében vesz részt; koordinálja a kistérségi, megyei, regionális, országos és nemzetközi kulturális kapcsolatokat. Feladatai között szerepel: - a közművelődési információk gyűjtése és összegzése, - a megyei közművelődési adattár kezelése, - a megye környezeti, művészeti, közművelődési és kulturális értékei, sajátosságai bemutatása, valamint - a közművelődési tevékenységek szervezőinek, vezetőinek szakmai képzése és továbbképzése. Az intézmény székhelye azonban Székesfehérváron van, így természetes, hogy a város közművelődési tevékenységének is szerves része volt a múltban - korábbi helyén a Liszt Ferenc utca 1-ben (ma Szent István Művelődési Ház) -, s a jelenben is...

Fejér Megyei Természetbarát Szövetség

Fejér Megyei Természetbarát Szövetség

A Szövetség célja, hogy a természetjárás útján elősegítse az egészséges életmód kialakítását és elterjesztését, a természet védelmét és az ezekhez szükséges feltételek biztosítását. A Szövetség feladata, hogy felkeltse a természetjárás iránti igényt, növelje a természetjárásba bekapcsolódók számát, kezdeményezze és ösztönözze a természetbarát szervezetek létrejöttét és elősegítse ezek tevékenységét. Tevékenységünk: jelvényszerző túramozgalmak, nyílt túrák, találkozók, versenyek, teljesítménytúrák, tanácskozások, képzések, továbbképzések, túravezetői tanfolyamok szervezése, környezet- és természetvédelem, jelzett turistautak bővítése, gondozása, aktuális kiadványok biztosítása.

Hirdetés
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár

Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár

A Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár Fejér megye legnagyobb nyilvános könyvtáraként fő feladatának azt tekinti, hogy az érdeklődők lehető legszélesebb köre számára biztosítsa a feltételeket a magyar és az egyetemes kultúra kincseinek megismerésére, a folyamatos önművelésre, a színvonalas szórakozásra. Ennek érdekében a könyvtár gyűjtőkörébe tartozó dokumentumok beszerzésével, feldolgozásával és könyvtári szolgáltatások szervezésével támogatjuk: - a szervezett oktatásban és az önképzésben résztvevő személyek tanulását, - az állampolgári jogok gyakorlásához, valamint a személyes és közösségi önmegvalósításhoz szükséges közhasznú ismeretek megszerzését, - a gazdaság, a társadalom, a tudomány és a kultúra területén való tájékozódást, - az irodalom és más művészeti ágak alkotóinak és alkotásainak megismerését, - a megye természeti értékeinek, gazdasági, társadalmi folyamatainak, kulturális, történelmi, néprajzi hagyományainak kutatását és bemutatását, - a szabadidő hasznos eltöltését...

Tuti menü