Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Csongrád megye képes leírás - Megyék, megye.tlap.hu
részletek »

Csongrád megye - Megyék, megye.tlap.hu

Képes leírás

Itt vagy: megyek.tlap.hu » Csongrád megye
Keresés
Találatok száma - 10 db
Csongrád Megyei Földhivatal

Csongrád Megyei Földhivatal

A földügyi igazgatás a gazdasági élet, a mezőgazdaság és hitelforgalom alapjának egyik legnagyobb összetevőjével, a termőfölddel és az ingatlanokkal kapcsolatos, az ország teljes közigazgatási területére kiterjedő komplex állami adathalmazt egységesen kezeli. Célja a tulajdonhoz, az egészséges környezethez való jog, a vállalkozás és a gazdasági verseny szabadságához való jog érvényesülésének támogatása, a természetes és mesterséges tereptárgyak hiteles nyilvántartása az egységes és közhiteles ingatlan-nyilvántartási és tér-adat infrastruktúra biztosítása révén. A földügyi igazgatást a Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és Térinformatikai Főosztálya felügyeli, szakigazgatási intézményei a megyei, illetve körzeti földhivatalok és a Földmérési és Távérzékelési Intézet.

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Az emberiséget történelme során folyamatosan fenyegették a különböző katasztrófák, veszélyhelyzetek és az olyan erőszakos cselekmények is, mint az ellenségeskedések és a háborúk. Az emberi életre, a környezetre és az anyagi javakra kiható kockázatok kezelésére később kialakultak azok elhárítására, a veszteségek csökkentésére hivatott szervezeti rendszerek és szolgálatok. A Magyar Köztársaságban a katasztrófavédelmi szervezet olyan intézmény, amely a tűz- és baleseteknél, katasztrófahelyzetekben és más, korunkat jellemző veszélyhelyzetekben az állampolgárok és javaik védelme érdekében fellép, és a társadalom legszélesebb körének bevonásával végzi elhivatott feladatát. Magyarországnak történelme során számos környezeti és emberi eredetű katasztrófával kellett megküzdenie, s ezek jelentős veszteségeket, károkat is okoztak. Az azonban tényszerű adat, hogy - legyen az árvíz vagy háború - a veszteségek csökkenthetőek voltak a jól felkészült szervezetek tevékenységével. A magyar katasztrófavédelem ezt a jó felkészültséget örökölte és viszi tovább, amelyben összegződnek a tűzoltóság és a polgári védelem több évtizedes tapasztalatai és gyakorlottságai. A folyamatos fejlesztés egyértelmű követelmény, hiszen a kihívások változása, a kockázati tényezők bonyolultsága ezt követeli meg az állampolgárok azonos szintű védelmének biztosítása érdekében...

Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Magyarországon a kereskedelmi és iparkamarák létrehozásáról első ízben az 1850 III.18-án kelt királyi pátens rendelkezett. Az első magyar kamarai törvény 1868-ban jelent meg és 1934-ig volt érvényben. Ez a törvény már kötelező tagsággal kiterjedt a magyar állam minden kereskedőjére, iparosára, kereskedelmi és iparvállalatára. A második világháború után egy kormányrendelet a kereskedelmi és iparkamarákat jogutód nélkül megszüntette, vagyonuk az államkincstárra szállt. Később - még 1948-ban - létrehozták a félállami jellegű Magyar Kereskedelmi Kamarát, amely 1985-től Magyar Gazdasági Kamara néven működött, s az egész magyar gazdaságot átfogó, érdekközvetítő, érdekegyeztető, érdekképviseleti és egyben klasszikus kamarai feladatokat betöltő intézménnyé lett. A gazdasági kamarákról szóló 1994. évi XVI. törvény a magyar közjogi hagyományokat, illetve a modern európai gyakorlatot követve - több mint negyven év után - újból intézményesítette a köztestületi gazdasági kamarákat. A törvény kimondta, hogy a gazdasági kamarák hivatása a gazdaság fejlődésének és szerveződésének előmozdítása, az üzleti forgalom fellendítése, a piaci magatartás tisztességének garantálása, valamint a gazdasági tevékenységet folytatók általános, együttes érdekérvényesítésének segítése. A kamarai törvény szerint a kamarák köztestületek voltak, a működésük önkormányzati elven alapult...

Megyék, megye magazin hírek
Hálaadó istentisztelet a felújított debreceni Református Nagytemplomban
Hálaadó istentisztelet a felújított... Szent István óta nem épült annyi új templom, illetve nem újult meg annyi templom az országban, mint 1998 és 2002 között, illetve 2010 óta - mondta az emberi erőforrások minisztere a megújult debreceni Református Nagytemplomban tartott hálaadó istentiszteleten vasárnap. Balog Zoltán szerint még nem fordult elő, hogy az Európai Unió támogatott volna egy "Menjetek be kapuin...
Több mint két és fél milliárd jut városfejlesztésre idén Nyíregyházán
Több mint két és fél milliárd jut... Ebben az évben csaknem 2,6 milliárd forintot költ városfejlesztési feladatokra a...
Az értelmileg sérült gyermekek együttnevelése
Az értelmileg sérült gyermekek... Szülői fórum és kézműves délután várja az érdeklődőket május 16-án a...
Csongrád Megyei Kosárlabda Szövetség

Csongrád Megyei Kosárlabda Szövetség

Csongrád Megyei Utcai Kosárlabda Bajnokság versenykiírása, nevezési lapja, szabályai, valamint egy online nevező rendszer. A honlapon hírek és cikkek is olvashatóak a szövetséggel és annak sporteseményeivel kapcsolatban.

Csongrád Megyei Labdarúgó Szövetség

Csongrád Megyei Labdarúgó Szövetség

Csongrád Megyei Labdarúgó Szövetség oldala. A szervezet felépítése: - Közgyűlés: taggyűlés évente egyszer kötelező tartani. - Elnökség: az Elnökség évente 8 alkalommal ülésezik, a két taggyűlés között határozatokkal irányítja a szövetséget. Felügyelő Bizottság: a Felügyelő Bizottság az Elnökség mellé rendelt, közvetlenül a Taggyűlésnek számol be. - Hivatal...

Csongrád Megyei Levéltár

Csongrád Megyei Levéltár

A mai Csongrád megye levéltárának létrejötte a török kiűzése és a Rákóczi-szabadságharc utáni korra tehető. A megelőző időszakra vonatkozó iratok 50 középkori oklevél és több száz törökkori iratkivételével jobbára elpusztultak a történelem viharaiban. A feudalizmus és a kapitalizmus korában Csanád és Csongrád megyék, valamint a városok és községek irat- és levéltárai az illető közigazgatási szerv irányítása alatt működtek. Az iratok rendezése, lajstromozása a XVIII. század végén indult meg. E munkálatok és a gondos őrzés eredményeként a levéltár XVIII-XX. századi iratanyaga folyamatos. 1950-ben a megye területén két állami levéltárat (a szegedit és a szentesit) szerveztek meg. Csanád megye iratanyagát Szegedre szállították. Ezzel egyidőben a makói levéltár Szeged, a hódmezővásárhelyi Szentes felügyelete alá került. Miután a levéltárak tanácsi irányítás alá kerültek 1973-ban Csongrád Megye Tanács VB egyesítette a megye területén működő két önálló levéltárat, és megindult a jelenleg fennálló megyei szervezet kiépítése...

Csongrád Megyei Mérnöki Kamara

Csongrád Megyei Mérnöki Kamara

A magyar mérnökök máig tartó jó hírnevét a múlt század közepén alkotó elődeik alapozták meg, akik nemcsak szakmailag voltak versenyképesek, hanem már a kiegyezés előtt megkezdték az önszerveződésüket. Így a kiegyezés évében, 1867-ben megszületett a Magyar Mérnök Egyesület, melynek szegedi osztálya 1910-ben alakult meg. 1945-ben a többi köztestülettel együtt a mérnöki kamarát is feloszlatta Szálasi Ferenc. Az új lehetőségre 1989-ig kellett várni a magyar mérnököknek, amikor is megszületett az egyesülési jogról szóló törvény. Rövid idő múlva, március 9-én Budapesten megalakult a Magyar Mérnöki Kamara, mint egyesület. Még az év decemberében létrejött a kamara Csongrád Megyei Csoportja is, amely az országban egyedül tudta megmenteni a nagy állami tervező és építőipari vállalatok széthullása során azok értékes műszaki könyvállományát. 1996. júniusban született meg a tervező és szakértő mérnökökről és építészekről szóló törvény, mely a mérnöki kamarát köztestületté nyilvánította. A Csongrád Megyei Mérnöki Kamara 1996. november 1-jén alakult meg 362 fő tervező és szakértő mérnök részvételével. A létszám azóta megközelíti a hatszázat...

Csongrád Megyei Önkormányzat

Csongrád Megyei Önkormányzat

Köszönöm, hogy érdeklődik Csongrád megye iránt. Amennyiben Ön más vidéken lakik, remélem hamarosan a valóságban is üdvözölhetjük szűkebb pátriánkban, amely virtuálisan is érdekes, de ízei, tájai, hagyományai megismerésre, felfedezésre érdemesek. Csongrád megye várja Önt! Nekünk nincsenek hegyeink, de van Tiszánk, Marosunk, Körösünk, megannyi élménnyel, szépséggel. Nincsenek felhőkarcolóink, de vannak egyedi, hamisítatlan dél-alföldi tanyáink, gazdaudvaraink, és messze földön híres terményeink és termékeink, mint a makói hagyma, a csongrádi bor, vagy a Mindszent-környéki pritaminpaprika. Ez a vidék az itt élők szorgalmából, tehetségéből lett Magyarország egyik "kincsesbányája". Hagyományaink, kulturális értékeink messzi földön híressé tették Csongrád megyét. Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark a magyarság egyik szakrális, szimbolikus emlékhelye, a Móra Ferenc Múzeumot az ország legjobb kiállítóhelyei között tartják számon, amelynek értékes kiállításai, tudományos munkát végző munkatársai hozzájárulnak ahhoz, hogy megyénket kulturális-szellemi fellegvárként tartsák számon...

Csongrád Megyei Pedagógiai Intézet

Csongrád Megyei Pedagógiai Intézet

2007 nyarára a megyei közművelődési és pedagógiai feladatellátás követelményeinek átalakulásával a megyei intézményrendszer racionalizálása elodázhatatlanná vált. Az intézmények működtetésében a korábbi állapotokhoz képest gazdaságosabb, ésszerűbb megoldások új intézménystruktúrát igényeltek. Ezért a Csongrád Megyei Önkormányzat létrehozta intézményünket, így az egyes kötelezően ellátandó megyei önkormányzati feladatok ellátásában korábban kialakult széttagoltság megszűnt, így megtakarítások jelentkezhettek. A szervezeti változások révén az 1999-től létező Csongrád Megyei Közművelődési Tanácsadó Központ az új intézmény része lett, feladatait és dolgozói létszámát megőrizve...

Hirdetés
Somogyi-könyvtár Szeged

Somogyi-könyvtár Szeged

Szeged városa 1874-ben hozta létre első közkönyvtárát, kiegészítve ezzel a magán és egyleti kölcsönkönyvtárak kínálatát. 1879-ben a kiáradt Tisza romba döntötte a várost, elpusztítva annak majd' minden szellemi értékét is. A várost hazai összefogással és nemzetközi segítséggel kezdték el újjáépíteni. Az 'Alföld fővárosának' szellemi újjáépítését alapozta meg Somogyi Károly (1811-1888) esztergomi kanonok, amikor 1880. április 26-án felajánlotta könyvtárát Szeged városának. Előrelátóan arra is gondolt, hogy Szegeden hamarosan tudományegyetem létesül, s az ő rendszerezett, 43 701 kötetes gyűjteménye alapját képezheti majd az egyetem működésének. Felajánlásában leszögezte, hogy a könyvtár Szeged város örök és elidegeníthetetlen tulajdonát képezi, feladata 'a nemzeties irányú közművelődést és tudományosságot az ország nagy terjedelmű déli vidékén terjeszteni.' A közművelődés és a tudományosság együttes szolgálatát fogalmazta meg az 1881. február 15-én kelt Alapítványi oklevélben is. 1883. október 16-án Ferenc József császár nyitotta meg és adta át a Somogyi-könyvtárt, amely azóta is folyamatosan szolgálja Szeged olvasóközönségét.

Tuti menü