Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Békés megye képes leírás - Megyék, megye.tlap.hu
részletek »

Békés megye - Megyék, megye.tlap.hu

Képes leírás

Itt vagy: megyek.tlap.hu » Békés megye
Keresés
Találatok száma - 15 db
Békés Megye Önkormányzata

Békés Megye Önkormányzata

Békés megye az ország dél-keleti részén, a Körös és a régi Maros folyók hordalékán fekszik. Dél-keleti határa a mintegy 140 km hosszú magyar-román határszakasz, északon Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok, nyugaton Csongrád megyével határos. A fővárosból Kecskemétig az M5-ös autópályán, majd onnan a 44-es főútvonalon közelíthető meg, míg vasúton a Budapest-Szolnok-Mezőtúr-Békéscsaba-Lőkö sháza nemzetközi vonalon, amelynek keleti végpontja a román fővárosban, Bukarestben található. Békéscsaba és Gyula között a Békés Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő repülőtéren keresztül is elérhető a térség. 1300 méter hosszú és 30 méter széles szilárd burkolatú kifutópálya fogadja és indítja az 50-60 fő befogadására alkalmas repülőgépeket, amelyek hatótávolsága Európa szinte bármely pontjának és Észak-Afrika térségének elérhetőségét teszi lehetővé. Békés megye teljes területe az Alföld tengersík vidékén helyezkedik el. A békési térség Magyarország egyik legmélyebben fekvő, legegyenletesebb domborzatú területe, amelyet a festői szépségű Körösök szelnek keresztbe. Természetes vizei a Körösök, a Berettyó és a folyókat övező holtágak, melyek vízminősége tiszta, halállományuk gazdag...

Békés megye termékpiac

Békés megye termékpiac

A Békés megye termékpiac honlapjának főbb témakörei: webáruház, termékpiac hírek, Békés megye termékek, aktuális gazdasági hírek, hitelbank, pályázat, archívum, fórum, hírlevél, termékhírek és linkek.

Békés Megyei Földhivatal

Békés Megyei Földhivatal

A földhivatalok, mint ingatlanügyi hatóságok alaptevékenysége a földügyi szakigazgatási tevékenység körébe tartozó, külön jogszabályokban meghatározott hatósági és egyéb állami feladat, így különösen: a földtulajdon, a földhasználat, a földvédelem, az ingatlan-nyilvántartás, a földértékelés és földminősítés, a földmérés és térképészet hatósági feladatainak végrehajtása, valamint az ezekből fakadó és szorosan kapcsolódó feladatok ellátása.

Megyék, megye magazin hírek
Hálaadó istentisztelet a felújított debreceni Református Nagytemplomban
Hálaadó istentisztelet a felújított... Szent István óta nem épült annyi új templom, illetve nem újult meg annyi templom az országban, mint 1998 és 2002 között, illetve 2010 óta - mondta az emberi erőforrások minisztere a megújult debreceni Református Nagytemplomban tartott hálaadó istentiszteleten vasárnap. Balog Zoltán szerint még nem fordult elő, hogy az Európai Unió támogatott volna egy "Menjetek be kapuin...
Több mint két és fél milliárd jut városfejlesztésre idén Nyíregyházán
Több mint két és fél milliárd jut... Ebben az évben csaknem 2,6 milliárd forintot költ városfejlesztési feladatokra a...
Az értelmileg sérült gyermekek együttnevelése
Az értelmileg sérült gyermekek... Szülői fórum és kézműves délután várja az érdeklődőket május 16-án a...
Békés Megyei Hírlap

Békés Megyei Hírlap

A honlap főbb rovatai: megyei körkép, hazai körkép, világtükör, sporttükör, gazdaság, rólunk szól, hirdetés, itthon és adósarok. Az oldal napi rendszerességgel frissül, mindig a legaktuálisabb hírek olvashatók rajta.

Békés Megyei Jókai Színház

Békés Megyei Jókai Színház

Békéscsabán 1840 óta rendeznek színi előadásokat, és kezdetben itt is olyan vándortársulatok léptek fel, a község erre alkalmas termeiben. A mai állandó színházépületet -, amit akkor Vigardának, vagy Vigadónak neveztek - közadakozásból építtették a csabaiak, Halmay Andor építész tervei alapján Sztraka Ernő városi mérnök irányításával. Az akkori színházterem összesen 600 férőhelyes volt (az állóhelyeket is beleértve). A színházépület megnyitója 1879. március 8-án volt. Az épületet 1912 őszén Spiegel Frigyes és Englerth Károly építészek tervei szerint, Wagner József vezetésével átalakították. Az ünnepélyes átadás 1913. november 8-án zajlott. Az új terem 630 férőhelyesre bővült, ruhatárakat, büfét és nem dohányzó részt alakítottak ki benne. Kibővítették a színpadot, zsinórpadlást, süllyesztőt szereltek be. Korszerűsítették a világítást és bevezették a központi gázfűtést. A színház épületében lévő Vigadó a város kulturális életében kiemelkedő szerepet töltött be, előadóesteket, koncerteket, bálokat és estélyeket tartottak a csodálatos helyiségben, ahol aranyozott velencei metszett tükrök, és intarziás parketta kápráztatta el a közönséget. A II. világháborút úgy-ahogy szerencsésen átvészelve 1953-ban megpecsételődött a Vigadó sorsa. A lebontásra ítélt Apolló mozit helyezték ide, igaz ideiglenesen...

Békés Megyei Képviselő-testület Pándy Kálmán Kórház

Békés Megyei Képviselő-testület Pándy Kálmán Kórház

A kórház történetéből: Ókígyósi származású, nemzetközileg elismert elmeorvos. 1899-1905 között a kórház orvosa, majd a lipótmezői Elmegyógyintézet igazgatója. A kórház 1986-ban vette fel a nevét. 1828 januárjában a vármegye első alispánja a vármegye közgyűlésén indítványozta a kórház létesítését az akkori megyeszékhelyen Gyulán. Az egybegyűlt rendek az indítványt elfogadták. 1837-ben Virágos Sándor vette át az adományok kezelését. 1845 végén a kórházi bizottság 4.000 pengő forintért megvásárolta Vidovich Ferenc házát, ahol a gyulai megyei kórház 1846. május első napján megkezdte működését 10 betegággyal, Békés vármegye magánkórházaként.Az akkori, közadakozásból felállított tíz ágyon gyógyító intézmény 186o-ban is csak 16 ággyal állt a megye lakosságának rendelkezésére. A századfordulóra 1200 ágyas, hatalmas, számos profillal rendelkező nagy közkórház és "tébolyda" jött létre. Az I. világháborúig terjedő időszakot tekintjük a kórház fénykorának.Trianon után az országhatár közel került a kórházhoz, és ettől kezdve a II. világháború elvesztéséig egy depressziós környezetben kereste a maga helyét az intézmény. Lépést tartott a kor egészségügyi fejlődésével, számos új osztály és szolgálat jött létre, de építkezés, vagy dinamikus fejlődés nem történt ebben az időszakban...

Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Magyarországon a kereskedelmi és iparkamarák létrehozásáról első ízben az 1850 III.18-án kelt királyi pátens rendelkezett. Az első magyar kamarai törvény 1868-ban jelent meg és 1934-ig volt érvényben. Ez a törvény már kötelező tagsággal kiterjedt a magyar állam minden kereskedőjére, iparosára, kereskedelmi és iparvállalatára. A második világháború után egy kormányrendelet a kereskedelmi és iparkamarákat jogutód nélkül megszüntette, vagyonuk az államkincstárra szállt. Később - még 1948-ban - létrehozták a félállami jellegű Magyar Kereskedelmi Kamarát, amely 1985-től Magyar Gazdasági Kamara néven működött, s az egész magyar gazdaságot átfogó, érdekközvetítő, érdekegyeztető, érdekképviseleti és egyben klasszikus kamarai feladatokat betöltő intézménnyé lett. A gazdasági kamarákról szóló 1994. évi XVI. törvény a magyar közjogi hagyományokat, illetve a modern európai gyakorlatot követve - több mint negyven év után - újból intézményesítette a köztestületi gazdasági kamarákat. A törvény kimondta, hogy a gazdasági kamarák hivatása a gazdaság fejlődésének és szerveződésének előmozdítása, az üzleti forgalom fellendítése, a piaci magatartás tisztességének garantálása, valamint a gazdasági tevékenységet folytatók általános, együttes érdekérvényesítésének segítése. A kamarai törvény szerint a kamarák köztestületek voltak, a működésük önkormányzati elven alapult...

Békés Megyei Labdarúgó Szövetség

Békés Megyei Labdarúgó Szövetség

Békés Megyei Labdarúgó Szövetség hivatalos honlapja. A honlap főbb témakörei: hírek, szövetség, utánpótlás, edzők, játékvezetők, egyesület, letöltés, közlönyök, határozatok, szavazás, galéria, videó, klub ranglista, linkek, fórum és női labdarúgás.

Békés Megyei Levéltár

Békés Megyei Levéltár

A Békés Megyei Levéltár múltjáról és jelenéről: Békés Megyei Levéltár egy központi és egy fióklevéltárból, valamint egy részlegből áll. Az egykori megyeszékhelyen, Gyulán működő központi levéltár őrzi a történeti Békés megye iratainak legnagyobb részét. Itt nyertek elhelyezést - többek között - a megye 1950-ig működött központi közigazgatási és jogszolgáltató szerveinek iratai. A Békési Fióklevéltár őrzi az egykori Békési járásban működött intézmények iratait, az 1950 után keletkezett tanácsi iratokat, így a megyei tanács iratanyagát is. A Békéscsabai Részleg korábban pártarchívumként működött. A rendszerváltozás után az egykori pártarchívum az iratanyagok mozgatása nélkül tagolódott be a megyei levéltár szervezetébe. A békéscsabai részlegben őrizzük a Magyar Dolgozók Pártja, illetve a Magyar Szocialista Munkáspárt Békés megyei szervezeteinek iratait. Ugyancsak itt találhatóak az egykori állampárthoz kapcsolódó szervezetek dokumentumai. Levéltárunk jelenleg (2008. december 31-i adat) 8266 iratfolyóméter maradandó értékű iratot őriz. Az iratanyag struktúrája, kor szerinti megoszlása pontos tükre Békés megye történetének. A megye területe a 16. század közepén török uralom alá került, a korábban keletkezett oklevelek egy részét a terület földesura, Brandenburgi György utasítására elmenekítették, a források többi része elpusztult...

Hirdetés
Békés Megyei Mérnöki Kamara

Békés Megyei Mérnöki Kamara

Kedves Mérnök Kollégák, Kedves Olvasó! Több mint tíz év telt el azóta, hogy 1996. november 22-én megalakult a Békés Megyei Mérnöki Kamara. Az elmúlt évek alatt kialakítottuk a kamara működési kereteit, folyamatosan elvégeztük a törvényben meghatározott köztestületi feladatainkat, kiadtuk és ellenőriztük a tervezői és szakértői jogosultságokat, elláttuk más műszaki szervezetekkel együtt a mérnökök érdekvédelmét, lehetőségeinkhez mérten folyamatosan bővítettük a kamara szolgáltatásait. A szolgáltatásaink között fontosnak tartottuk, hogy a mérnök kamara tagjai, a megyénkben tevékenykedő műszaki értelmiség folyamatosan informálva legyen a kamara tevékenységéről, programjairól, rendezvényeiről. Évente egy-két alkalommal kiadtuk a mérnöki hírlevelet,a kamara tagjai a beszámoló taggyűlés előtt részletes tájékoztatókat kaptak a kamara tevékenységéről. Kamaránk az elmúlt időszakban is működtette honlapját, ami sajnos nem minden esetben töltötte be a gyors információáramlás követelményeit. A megújuló honlapunkon szeretnénk naprakészen bemutatni kamaránk életét, programjait. Szükségesnek tartjuk, hogy a felgyorsult világban ez úton is közvetlen és folyamatos kapcsolatot tartsunk a kamara tagjaival, a műszaki értelmiségiekkel és mindenkivel, aki tevékeny részese akar lenni a megye a térség felemelkedésének...

Békés Megyei Területfejlesztési Tanács

Békés Megyei Területfejlesztési Tanács

Hazánkban a fejlesztési tanácsok az 1996-os területfejlesztésről és területrendezésről szóló törvényben foglaltaknak megfelelően alakultak meg. A magunk mögött hagyott időszaknak két jól elhatárolható szakasza van. Az első a kezdetektől 1999-ig tartott, amikor a szervezet a hagyományos fejlesztési források pályázati úton történő felhasználásával, valamint a megyei területfejlesztési koncepció és az arra alapozott program elkészítésével foglalkozott. A tervezés időszakát követően most a megvalósítás szerepel napirenden, amiben nagy segítséget jelent, hogy Békés megye immáron második éve a kiemelten támogatott megyék közé került. A számok nyelvére lefordítva az Országgyűlés döntését: 2000-ben 2 milliárd forint támogatást nyújtott a központi költségvetés Békés megyének, ami közel 10.5 milliárd forint összegű beruházási érték előállítását tette lehetővé. Összesen 400 új munkahely létesült, és 1200 fő időszakos foglalkoztatása vált lehetővé. Célkitűzéseinket röviden így lehet összefoglalni: párbeszéd, együttműködés, fejlődés! Párbeszédre törekszünk minden olyan megyei vállalkozással, önkormányzattal, társulással, civil szervezettel, amely tenni akar és tud a térség felzárkóztatása érdekében....

Békés Megyei Tudásház és Könyvtár

Békés Megyei Tudásház és Könyvtár

Békéscsabán a nyilvános könyvtári gyökerek a múlt század második feléig nyúlnak, amikor több egyesület tartott fenn könyvtárat, így a városi könyvtár elődjének tekintett Békéscsabai Múzeum Egyesület is. Ennek könyvtára 1899-től szerveződött és 1912- ben nyilvánossá vált, majd a két világháború között működő polgári kulturális kör az Auróra-kör tartott fenn könyvtárat. 1945-ben Féja Géza kezdett könyvtárszervező munkához a gazdátlanná vált könyvgyűjteményekből. Ezzel párhuzamosan a Szabadművelődési Felügyelőség a megyében vándorkönyvtárat szervezett, melynek felügyeletére 1949-ben Békéscsabán körzeti könyvtárat hoztak létre, majd egy év múlva a Központi Technológiai Könyvtár létesített itt fiókkönyvtárat. A város a volt polgármesteri lakást, jelölte ki a gyűjtemények számára, ahová 1951 májusában a Féja szervezte városi könyvtárat is átköltöztették. Célszerűnek látszott az egy helyen működő könyvtárakat egyesíteni, melyre 1952-ben került sor. Ez a könyvtár lett az ország első megyei könyvtára, mely a következő években a szakmai közvélemény és az olvasók számára több újdonsággal szolgált, így 1958-ban bevezették a szabad könyvválasztás lehetőségét, az u.n. szabadpolcos rendszert, 1962-ben önálló egységként gyerekkönyvtár kezdte meg működését, 1964-től kezdetetét vette a zenei gyűjtemény kialakítása...

Békéscsabai Ingatlanok

Békéscsabai Ingatlanok

Békéscsabai Ingatlanok, Békés megyei ingatlanok, ingatlan hirdetések. A honlap adatbázisában lévő ingatlanokhoz részletes leírás tartozik, továbbá minden ingatlannál megtekinthetjük annak fényképét is.

Csaba Net

Csaba Net

Csaba Net - Békés Megye Kulturális Portálja. Főbb témakörök: kitekintő, tallózó, mozi-Színház, bemutatkozunk, olvasóink írták, könyvajánló, pályázat, csemegéző, archívum, eseménynaptár, kulturális szaknévsor, linkek, galéria és fórum.

Hírek - Beol

Hírek - Beol

Békés megyei helyi hírek, információk. A honlap főbb kategóriái: megyei hírek, belföld, piros hírek, kékhírek, gazdaság, életmód, sport, oktatás, kultúra és panoráma. A portál napi rendszerességgel frissül.

Tuti menü